A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2011. évre

Január:

Januárban a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 14 településén 12 előadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

Február:

Februárban 29 településen tartottunk nyilvános tribünt 18 előadó segítségével.

5-én elnökségi ülést tartottunk a KÉK székházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2010-es évről szóló beszámolót, és megerősítettük az októberben 2011-re elfogadott programtervet.

Február 26-án Szabadkán a Diákotthonban Bibliai Napot tartottunk Előadónk dr. Kránitz Mihály atya volt, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzora. Az atya a nap témájának az Azonos Biblia több fordításban témát adta, és három előadás keretében dolgozta fel a Szentírás történetiségét. Először a héber bibliáról beszélt, mint az Ószövetség könyvéről. A második előadásában a görög Szentírásról szólt, mint az Újszövetség könyvéről és az egyházatyák Bibliájáról. Előadásait a Vulgata fordítással fejezte be, mint a latin Szentírás és az Egyház Bibliájáról beszélve a Vajdaság több településéről érkezett több mint 50 embernek.

Március:

Márciusban 17 előadó segítségével 28 településen tartottunk nyilvános tribünt.

Március 11. és 13. között Szabadkára látogatott a magyarországi KÉSZ elnöksége. Ennek a látogatásnak keretében közös elnökségi ülést tartott a KÉSZ és a KÉK vezetősége. A két szervezet képviselői a pénteki találkozón helyzetelemző beszélgetést folytattak dr. Pénzes János és dr. Német László SVD püspök atyákkal és munkatársaikkal. A megbeszélés érdemi részére szombaton került sor. A jelenlévőket a Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkársága nevében dr. Fedor Tibor köszöntötte. Üdvözölve a kezdeményezést és sikeres együttműködést kívánva vázolta az önkormányzati együttműködési elképzeléseket. Az igen tartalmas ülésen a KÉK és a KÉSZ elnökei – Szabó Károly és dr. Osztie Zoltán atya – bemutatták a két keresztény szervezetet, majd a jelenlévők igyekeztek részleteiben is megbeszélni az együttműködés idei tervét, javaslataikkal járultak hozzá az eredményes munkához. Az elnökségi ülést követően a vajdasági magyarság helyzetéről dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott ismertetőt.

22. és 24. között tíz vajdasági keresztényi értelmiségi vett részt a Lengyel-Magyar Barátság Napjának tiszteletére szervezett találkozón. Szervezetünk a KÉSZ-nek meghívására csatlakoztak ahhoz a megmozduláshoz, melynek során több magyarországi civil szervezet mintegy 500 tagjai utazott három napra Poznanba. A Barátság expressz résztvevői megálltak Győrben, ahol a Barátság Emlékműnél és a Lech Kaczynski, Smolensk Emlékkőnél elhelyezték a kegyelet virágait. Poznanban Schmitt Pál magyar és Bronisław Komorowski lengyel államelnök részvételével részt vettek a Lengyel-Magyar Barátság ünnepség Plenáris Ülésen. A központi ünnepséget a poznani 1956-os Forradalmi Emlékműnél tartották. A Civil szekcióülések keretében pedig a magyar, vajdasági és lengyel civil szervezetek további együttműködésének lehetőségeiről tárgyaltak.

A Keresztény Értelmiségi Kör Tanácsának évi közgyűlését március 26-án a szabadkai Diákotthonban tartottuk meg. A tanácstagok az utolsó tanácsülés jegyzőkönyvének megvitatása és elfogadása után az elmúlt év munkáját értékelték. A hiányosságokra rámutatva határozottabb hozzáállásra hívták fel a figyelmet, ugyan akkor eredményesnek mondható évről szóltak. A 2010-es év nagy eredményeként jelölték meg a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a KÉK között létrejött együttműködési szerződés aláírását, valamint a 2011-es év elején már megkezdődött közös programok elindulását. A KÉK életében ez egy új lendületet jelent, ami az eddigi munka továbbfejlesztését hozza magával. Hasznos vita folyt a 2011es év munkamenetéről is. Mindannyian egyetértettek azzal, hogy a helyi csoportok közti kapcsolatfelvételre kell ezek után komoly hangsúlyt fektetni és lehetőség szerint bekapcsolódni egymás plébániái ünnepébe közös látogatásokkal, programokkal.

Április:

Áprilisban 15 településen tartottunk nyilvános tribünt 12 előadó segítségével.

Ebben a hónapban mr. Szakály József szabadkai plébános atya volt külön segítségére a KÉK tagjainak a Húsvéti ünnepekre való felkészülésben:

9-én Tóthfaluban immár hagyományosnak mondhatóan az idén is sikeres lelki napot szervezett a Keresztény Értelmiségi Kör. A megváltásunk ünnepére készülő több mint ötven hívő számára ezúttal Ft. mr. Szakály József, a szabadkai Jézus a munkás templom fiatal plébánosa tartott gondolatokban gazdag és meggyőző elmélkedéssorozatot és biztosított ft. Dobó Tibor plébánossal együtt gyónási lehetőséget. A jelen levők Itt az alkalmas szent idő címmel, három elmélkedésben ismerkedhettek meg a helyes böjtölés, imádság és alamizsnálkodás fegyelmeivel és érdemeivel.

13. és 15. között a szabadkai KÉK tagok részére Szakály József atya, Sacrum tridium címmel, előadás sorozatot tartott a nagyhéti Szent Három Nap liturgiájáról. Mindhárom napnak egy-egy előadást szentelt és a liturgiát magyarázó előadásait nagycsütörtökről, nagypéntekről és nagyszombatról zenékkel és képekkel segítette. Bár ez a próbálkozásunk újdonságot jelentett, és egy ilyen előadás sorozat megszervezése egy településen azt a veszélyt rejtette, hogy kevés lesz a hallgatóság, mindhárom előadáson átlagosan 20-25 ember jelent meg. Ez pedig arra bíztat bennünket, hogy a jövőben is szervezhetünk hasonló programokat.

Május:

Májusban 17 településen tartottunk nyilvános tribünt 11 előadó segítségével.

Május 6-án a Keresztény Értelmiségi Kör óbecsei csoportjának szervezésében könyvbemutató volt az óbecsei községháza dísztermében. A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, a Kar Filozófia Tanszékének vezetője, ddr. msgr. Rokay Zoltán Szólalj meg Mózes című könyvével ismerkedhettek az egybegyűltek. A könyvbemutatót, mint egyébként Rokay atya minden eladását, a nagyszámú közönség (kb. 150 ember) figyelmes érdeklődéssel követte, majd pedig sokan boldogan várták, hogy ddr. msgr. Rokay Zoltán dedikálva nyújtsa át nekik a kötetet.

13-án Szabadkán a Városi könyvtár olvasótermében is több mint százan voltak kíváncsiak ddr. msgr Rokay Zoltán atya könyvbemutatójára. A Szólalj meg Mózes című könyvet itt is sokan dedikáltatták a szerzővel. A programon ott voltak a Paulinum növendékei is, akik közül hárman részleteket olvastak fel a könyvből.   

28-án, immár hetedik alkalommal tartottuk meg a KÉK Barátkozási Napját a Domus Pacisban, melynek keretében Évi Közgyűlést is szerveztünk. A rendezvényen az idén először részt vettek a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) tagjai is. A meghívásnak a csongrádi, jánoshalmai, budapesti (XII. kerület) és a kiskunfélegyházi KÉSZ-tagok tudtak eleget tenni. A nap központi témája az Egyház és közélet címet viselte. Ennek keretében két előadás hangzott el. Az előadók dr. Harmath Károly OFM, a KÉK alelnöke, és ft. mgr. Horváth Endre, a KÉK Bibliai Levelezőiskolájának koordinátora, a Magyar Nemzeti Tanács tagja voltak. Az előadások után ft. Horváth Endre és ft. Utcai Róbert atyák szentmisét mutattak be a szabad ég alatt, majd pedig oklevelet kaptak azok, akik sikeresen befejezték a KÉK Bibliai Levelező Iskola első 40 leckéjének kurzusát. A délutáni csoportmunkán a KÉK és a KÉSZ tagjai eddigi tapasztalataikat és jövőbeni együttműködési lehetőségeiket elemezték. Az Évi Közgyűlésen a szokásos beszámolókon túl, az Alapszabályzatban megváltoztatták a 30. szakaszt, amely a KÉK esetleges gazdasági tevékenységét látja elő. Ennek értelmében a jövőben az eddigi felnőttoktatás helyett a zarándokutak szervezése kerül előtérbe, mint lehetséges gazdasági tevékenysége a KÉK szervezetének.

Június:

Júniusban 14 településen szerveztünk előadást 13 előadó közreműködésével.

23-án szervezetünk irodájában fogadtuk dr. Csizmadia Lászlót, a magyarországi Civil Összefogási Fórum (CÖF) elnökét. Csizmadia László a KÉK és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség (CISZ) meghívására jött Vajdaságba. A megbeszélés központi témája egy Civil Együttműködési Tanács (CET) létrehozása volt, amely magába foglalja a Kárpát-medencei magyar civil szervezetek nemzeti összefogását. A CÖF elnökének kíséretében volt még Galgóczy Gábor, a KÉSZ elnökhelyettese, és Kelemen Béla, a Nemzeti Civil Alapfórum (NCA) Tanács titkára.

Június 27. és július 2. között a KÉSZ-KÉK együttműködés keretein belül jött létre az a tanulmányút, és ismerkedés az anyaországi KÉSZ csoportokkal, melynek keretein belül a KÉK harmincöt tagja: huszonhét helyi csoport koordinátora vagy annak helyettese, az elnökségi tagok, valamint a KÉK néhány előadója vett részt. Az út során a vajdasági KÉK vezetők ellátogattak Szegedre, Kecskemétre, Leányfaluba, Veszprémbe, Várpalotára, Székesfehérvárra, Esztergomba, Budapestre és Szekszárdra. Az utazók lelki gondozását, bár nem zarándokútról volt szó, ft. Dobó Tibor atya végezte lelkiismeretes odaadással.

Július:

Július 5-én a KÉK elnöke részt vett Budapesten a Civil Együttműködési Tanács (CET) előtanácskozásán. Ezen a megbeszélésen 7 ország 27 magyar civil szervezete vett részt, és ötleteivel, javaslataival készítette elő a CET alakuló ülését és első hivatalos tanácskozását. A megbeszélést közös nyilatkozat zárta, amit az ott levő alapító civil szervezetek képviselői írtak alá, és amely szerint CET néven, Budapesten létrejön egy Kárpát-medencei civil hálót összefogó fórum.

Ebben a hónapban nem lettek programok szervezve, de az iroda ezt az időt az év eleje óta összegyűlt és el nem végzett munkák pótlására használta. Elvégezte a pályázatok elszámolását, és új pályázati lehetőségek után nézett.

Augusztus:

A KÉSZ-KÉK együttműködés keretein belül jött létre a budafoki és a nagykikindai helyi csoportok találkozása Budatétényben, a Szent István napi ünnepségeken. A magyarországi csoport két napra, öt nagykikindai tagunkat látta vendégül. Ez idő alatt szoros barátság fűződött a két csoport között, és úgy váltak el egymástól, hogy októberben Nagykikindán találkoznak újra az együttműködésük további erősítése érdekében.

A Keresztény Értelmiségi Kör az idén első alkalommal Szent Ágoston-napi találkozóra hívta a tagokat augusztus 27-én Noszára, ahol a Vajdaság egyetlen olyan temploma van, melyet Szent Ágoston tiszteletére szenteltek. A meghívásnak félszáz KÉK-tag és támogató tett eleget.
Szent Ágoston a KÉK védőszentje. Szervezetünk célja, hogy a szent ünneplése hagyománnyá váljon, és hogy minden évben másik városban közös misét és találkozási lehetőséget biztosítson a helyi csoportok tagjai számára. Az ünnepi szentmisét Palatinus István atya mutatta be a KÉK élő és elhunyt tagjaiért és a szervezet céljainak megvalósításáért.

Szeptember:

Szeptember 10-től folytattuk előadásainkat a Helyi csoportokban. 15 településen szerveztünk előadásokat 11 előadó közreműködésével. Ettől a hónaptól kezdve új bibliai levelező iskolát is indítottunk Magyarkanizsán Mester Imre hitoktató vezetésével.

Harmadikán és negyedikén a KÉK elnökének vezetésével szabadkai és óbecsei tagjaink látogattak el Budafokra a magyarországi KÉSZ helyi csoport meghívására, az ottani bornapok alkalmából. Szabolcs Attila polgármester és az ottani KÉSZ tagok szívélyes vendéglátás mellett a vajdasági vendégek megannyi látványosság részesei lehettek. Láthatták az egyházak szőlő-és borszentelési ünnepségét, valamint a pezsgő- és borlovagrendek felvonulását. A barátkozást és együttműködést erősítették a közös ebédek és vacsorák.

Szeptember 15-én és 16-án szervezetünk meghívására Vajdaságba látogatott ft. Janes Zoltán Nagyszénási plébános, aki Hitemmel hegyeket mozgatok???!!! címmel egy-egy előadást tartott Szabadkán és Óbecsén.

Szeptember 24-én a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Baján tartotta meg országos engesztelő zarándoklatát a hazáért, dr. Belon Gellért (1911–1987) püspök, egykori bajai plébános születésének 100. évfordulóján. A dr. Osztie Zoltán atya vezetése alatt álló közösség zarándoklatához csatlakozott a KÉK is. Szabó Károly elnökkel tizennyolc szabadkai, kilenc bezdáni és hét óbecsei KÉK-tag zarándokolt Bajára. Hitet erősítő lelki élményként hatott dr. Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek ünnepi koncelebrációs szentmiséje és beszéde. A megemlékezést a néhai püspöknek állított emléktábla megkoszorúzása tette teljessé.

Bajáról a várpalotai KÉSZ csoport tagjai közül tizenheten folytatták útjukat Szabadkára az itteni helyi csoport meghívására. A szombat esti városi séta és a vasárnap reggeli szentmise után a szabadkai bazilikában a vendégeket fogadta Msgr. Stjepan Beretić plébános, majd mgr. Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutató vállalta az idegenvezető szerepét, aki bemutatta Szabadkát és Palicsot.

Október:

Októberben 16 településen szerveztünk előadást 11 előadó közreműködésével.

Csóka – Nagykikinda: Már harmadik éve, hogy minden ősszel a Vajdaságba látogat dr. Hausmann Jutta evangélikus lelkésznő, aki a Budapesti Evangélikus Egyetem professzora és a Doktorképzési Iskola vezetője. Ebben az évben október első hétvégéjét töltötte itt és tartott előadásokat. Pénteken, délután Csókán a Szentíráson keresztül mutatta be, hogy „nem jó az embernek egyedül lenni.” Előadásában kitért a nő és férfi szerepére, egyenlő voltára, ami a teremtésből következik Szombaton egész napos biblianapot tartott Nagykikindán. Itt több mint ötven ember várta és hallgatta végig az előadásokat. Az előadásokat közös ebéd követte, majd a résztvevők kimentek a nagykikindai vasúti temetőbe és a meghurcolt, elüldözött, a II. világháború kegyetlenségeinek áldozatul esett németek emlékműve előtt Szemerédi Pál atya és Hausmann Jutta lelkésznő vezetésével, imával emlékeztek meg az elhunytakról. Ezen a biblianapon részt vettek a budatétényi KÉSZ tagok képviselői is. A magyarországi vendégek a vasárnapot is a nagykikindaikkal töltötték, akik az ismerkedésen és barátkozáson túl ellátogattak az aracsi romtemplomhoz, és a bánáttopolyai Mária kegyhelyre is.

Október 7-én és 8-án a KÉK elnökségének egy csoportja részt vett Budapesten a Keresztény Értelmiségek Szövetségének VIII. Országos kongresszusán, amit ezúttal az országházban tartottak. A kongresszuson részt vett a Magyar miniszterelnök, és több jeles magyar miniszter is, akik beszédeikkel cselekvésre buzdították a magyar civil társadalmat, mind az anyaországban, mind a határokon túl.

Október 10. és 14. között II. János Pál pápa nyomában címmel zarándokutat szerveztünk Lengyelországba. A 30 résztvevő Palatinus István atya vezetésével ellátogatott II. János Pál pápa szülővárosába, és érseki működésének helyszínére Krakkóba, de voltak a lengyelek leglátogatottabb kegyhelyein is: Jasna Gorán, Kalwaria Zebrzydowskában és számos más templomokban melyek valamilyen módon a nagy pápa nevéhez f űződnek.

21-én elnökségi ülést tartottunk a KÉK székházában, ahol többek között megvitattuk és részleteiben elfogadtuk a 2011-es évről szóló programtervet.

Október 29-én a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Biblikus Tudományok Tanszékének professzora, a Szegedi Biblikus Konferencia igazgatója, dr. Benyik György Izrael bölcsessége címmel tartott három részből álló előadást a KÉK zentai biblianapján. A Szociálisvédelmi Központban, az idősek napközi termében megtartott rendezvényen több mint nyolcvanan jelentek meg Szabadkáról, Adáról, Törökfaluból, Kisoroszról, Csókáról, Óbecséről, Tornyosról, Tiszaszentmiklósról, Zentáról, és hallgatták meg az előadó igen érdekes előadásait. Benyik atya, aki kezdetektől fogva figyelemmel kíséri munkáságunkat és előadásaival támogat bennünket, nagyon komoly és mély előadásokat tartott ez alkalommal is, és számos olyan kérdést vetett fel, ami továbbgondolkodásra ösztönzi hallgatóságát.

November:

Novemberben 22 településen tartottunk nyilvános tribünt 14 előadó segítségével.

November 11-én és 12-én a KÉK vendége volt Msgr. Dr. Rokay Zoltán, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora. Zoltán atya filozófiából és biblikumból doktorált. Mostani előadásai a bibliáról, annak helyes megértéséről szóltak. 11-én Nagykikindán tartott előadást Mózes életéről és működéséről, majd 12-én, szombaton Óbecsén három előadásban biblianapot tartott a Szabadkáról, Zentáról, Adáról, Magyarkanizsáról, Péterrévéről, Bezdánból, és Óbecséről érkezett több mint 70 érdeklődőnek. Előadásaiban elemezte a Szentírás első öt könyvét, mely Mózes nevéhez fűződik. A lelki feltöltődést nyújtó előadás sorozat szentmisével zárult az óbecsei Szent Antal templomban, amely házigazdája is volt az egész napos rendezvénynek.

November 25. és 27. között a szabadkai, nagykikindai és óbecsei helyi csoportok képviselői részt vettek Budapesten a KÉSZ küldöttgyűlésén (ami a mi szervezetünk évi közgyűlésének a megfelelője). Az egyre erősödő együttműködésen felül a beszámolókon keresztül még inkább fölismertük a két szervezet közös célkitűzéseit. Jó volt erőt meríteni a magyarországi értelmiségiek ötleteiből és tenni akarásából.

            December:

            Decemberben 9 településen tartottunk nyilvános tribünt 9 előadó segítségével.

            December 9-én a júliusi előcsatlakozási tárgyalások után Budapesten Alakuló ülést tartott a Kárpát-medencei Civil Együttműködési Tanács (CET). Ezen az alakuló ülésen, ahol közel 400 civil szervezet volt jelen, részt vett a KÉK elnöke Szabó Károly is. A Keresztény Értelmiségi Kör az a 80 civil szervezet közé tartozik, akik szavazati joggal bírnak a jövőben, a CET munkájában. Úgy gondoljuk, részvételünk egy ilyen jelentős civil együttműködésben tovább növelheti a KÉK jelentőségét és hatását a civil társadalomban.

            December 10-én a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban a KÉK adventi lelki napot szervezett, amelyen dr. Harmath Károly OFM, az Agape könyvkiadó igazgatója, a KÉK alelnöke tartott három részből álló elmélkedéssorozatot Karácsony előjelei az Ószövetségben címmel. A rendezvényünkön több mint 120 ember jelent meg Vajdaság legkülönbözőbb településeiről. A karácsonyra való lelki felkészülést az adventi szentgyónás elvégzése is segítette. Öt pap állt rendelkezésre azoknak, akik a szentgyónásukat ott a lelki napon végezték. Harmath atya mellett a gyóntatásban segítettek Leist József, Dr. Sóti János SJ, Széll József és Szöllősi Tibor atyák is. Sokan is éltek a lehetőséggel, hiszen csak a gyóntatás két és fél órát tartott.

            December 14-én tartotta a KÉK a 2011-es év utolsó közös programját a Szabadkai Városi Könyvtárban. Lerinumi Szent Vince: Az igaz hit védelmében – Kivonatok Szent Ágoston műveiből című könyv bemutatója volt ez, melynek vendége a könyv bevezető tanulmányának, jegyzeteinek a szerzője, és egyben a könyv fordítója volt, Ft. dr. Csizmár Oszkár, a szabadkai Szent Kereszt templom plébánosa és a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola docense. A könyvet ft. dr. Fehér Tivadar, az Augustinianum rektora méltatta.

 

Általános összefoglaló és észrevételek:


 

            A következő nem egyéni támogatóink, illetve nyertes pályázataink voltak 2011-ben:

            Amerikai Püspökkari Konferencia USA, Magyar Nemzeti Tanács, Bethlen Gábor Alap, Szekeres László Alapítvány, Községi Önkormányzat Kanizsa, Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság.

           

            Egyéni támogatónk: 117 tagdíjat fizető KÉK tag.                            

                       

A KÉK nyílt előadásai voltak a legtöbb embert megmozgató aktivitásunk 2011-ben is. Összesen 179 előadást szerveztünk Vajdaság településein, melyeknek látogatottsága havi szinten meghaladta az 500 személyt. Ez 15 előadással több, mint amit 2010-ben szerveztünk.

Köszönve a Bethlen Gábor Alapnak 2011 őszén, az egynapos programjainkon, (3 Bibliai Nap és az Adventi Lelki Nap) csak minimális hozzájárulással vehettek részt az érdeklődők. Ennek köszönhetően, a négy programon 340 ember volt jelen. Persze az anyagiak mellett a jó előadók és a jó szervezés is sokat számított.

Ebben az évben már nem volt olyan csoportunk, ahol megszűnt volna a munka, sőt a törökkanizsai csoportunk újra működik. Igaz van egy-két csoport, ahol baj van a szervezéssel, de reméljük ez a probléma is megoldódik 2012-ben.

A KÉSZ-el való együttműködésünk sokat erősödött az elmúlt évben. A havi beszámolókat olvasva láthatjuk, hogy mindkét részről voltak felajánlott és megvalósított aktivitások.

2011 júliusában a Keresztény Értelmiségi Kört nagyméltóságú dr. Pénzes János megyéspüspök úr az Egyházi Törvénykönyv 321-326 kánonjai alapján felvette a Szabadkai Egyházmegye magántársulásai közé. Ezzel a határozatával a püspök úr történelmi dologra szánta el magát, hiszen mi vagyunk az első civil szervezet, aki jogi személyiséggel rendelkezik az Egyház jogrendjén belül (v.ö. 322 kán. 1 par.). Eddigi munkánk ilyen megtisztelő elismerése arra kötelezi a szervezetünket, hogy ezután még odaadóbban munkálkodjuk az evangelizációban és a hitismeretek terjesztésében. Ezért arra kérünk minden csoportvezetőt, és minden KÉK tagot, hogy vállalja az Egyház iránti feladatok teljesítését a szervezetünkön belül is. Tevékenységünket a jövőben a püspök úr rendelete szerint Msgr. Zapletán Géza bírósági helynök felügyeli.

 

            A KÉK tagságáról:

            Bár a fentiekből láthatjuk, hogy nagyon kevesen fizették ki a 2011-es tagsági díjat, a Tanács határozata alapján csak azok nem számítanak KÉK tagnak, akik két évvel lemaradtak a tagsági díj kifizetéséről. Tavaly nem küldtünk az embereknek befizető lapokat, remélve, hogy a csoportvezetők összeszedik a tagdíjat. Mivel ez csupán néhány csoportvezető tette meg, így az idei jelentés mellé csatoljuk a befizető lapot, és mindenki pótolhatja a mulasztását. Kérjük Önöket fizessék ki a tagsági díjat, vagy ha azt nem tudják megtenni az anyagi helyzetük miatt, akkor jelentsék a koordinátornak, vagy az irodának, hogy ne töröljük ki azokat, akik továbbra is tagjaink szeretnének maradni.

A KÉK tagjai Vajdaság 53 településén élnek. 2011. december 31. bezárva a tagság létszáma a következő képen alakult:

            - KÉK tagok:                                         474 személy

            - pártoló tagok:                                       96 személy

                                            összesen:            570 személy

            2011-ben 41 új tag írta alá a belépési nyilatkozatot, de ami talán legalább ennyire fontos, hogy 21 régebben belépett tagunk jelezte, hogy újra szeretne a szervezetünkhöz tartozni, így 62 személlyel nőtt a tagságunk az elmúlt évben.             

           

            A leírtak alapján, és a felsorolt nehézségek ellenére a Keresztény Értelmiségi Kör belépve működésének kilencedik esztendejébe, továbbra is Vajdaság egyik legnagyobb magyar civil szervezete, és területileg is legjobban fedi a magyarlakta településeket.

            Reményeink szerint az anyaországgal való szorosabb együttműködés hozzájárul a KÉK további fejlődéséhez, hiszen a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége komoly szellemi és tartalmi támaszunk lehet, mivel Magyarország legnagyobb vallási civil szervezete, több mint 20 éves múlttal.

             

            Eddigi munkánkkal bizonyítottuk, olyan szervezet vagyunk, amelyik hatást tud gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak kulturális és vallási életét. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2011-ben is alig múlt el hét, hogy ne szerepeljünk valamelyik vajdasági vagy külföldi újságban, legyen az világi vagy vallási jellegű folyóirat, hetilap vagy napilap. Ki kell emelnem a Hírvivő hetilapunkat, ahol szinte minden héten olvashatunk a KÉK munkájáról. Programjainkkal napi szinten foglalkozik a Mária Rádió is. Köszönet mindkét szerkesztőségnek, csakúgy mint a Pannon TV-nek, de nyilatkoztunk több magyarországi rádiónak és újságnak is.

 

 

Szabadka, 2012 januárjában

 

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31