A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2010. évre

Január:

Januárban az időjárás viszontagságai miatt elmaradtak a tervezett előadások. Csupán Szabadkán és Kispiacon volt egy-egy előadás.  

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (KIFE, Magyarország) és a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK, Vajdaság) 2010. január 15. és 17. között a szabadkai Diákotthonban négy ország több mint húsz civil szervezetének képviselőivel tanácskozást tartott, melynek célja egy kapcsolatteremtő, projektgeneráló, műhelymunka volt. A civil szervezetek zöme, fele-fele arányban Magyarországról és Vajdaságból volt, de képviseltette magát egy erdélyi civil szervezet, és a program jelentős részében jelen volt Bécsből az Európai Felnőttképzési Szövetség alelnöke, Franz Bittner is. A program során lehetőség nyílt a megjelent szervezetek bemutatkozására, ugyanakkor három előadás is elhangzott, melyek segítségével a résztvevők megismerkedhettek a felnőttoktatás problémáival a Vajdaságban és Európában. Ezeket az előadásokat dr. Jeges Zoltán, vajdasági oktatásügyi titkár, dr. Harmath Károly ferences atya és Franz Bittner, az Európai Felnőttképzési Szövetség alelnöke, tartották. A program lehetőséget teremtett közös együttműködések kialakítására, közös projektek megfogalmazására, közös pályázatokban való részvételre, és a tanácskozás végére négy különböző projekt-vázlat is elkészült, melyeknek részletes kidolgozására február 4-én, illetve március 4-én volt Szegeden, a tanácskozás folytatásában.

Január 23-án a szabadkai új városháza tanácstermében a KÉK, mint a Vajdasági Magyar Civil Szövetség tagja, részt vett a CISZ által szervezett I. Párbeszédfórumon a vajdasági magyar politikai pártok, és a Magyar Nemzeti Tanács képviselőivel.

A KÉKifi szervezésében ifjúsági szentmise volt Szabadkán, valamint megjelent a Fáklya című tájékoztató. Január 30-án a KÉKifi megtartotta az éves gyűlését 20 résztvevővel.

Február:

Februárban a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 11 településén 11 előadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

4-én Szegeden folytattuk a KIFE és a KÉK által kezdeményezett közös projektek kidolgozását, főleg az ifjúsági programok területén.

15-én elnökségi ülést tartottunk a KÉK székházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2009-es évről szóló beszámolót, és megerősítettük a szeptemberben 2010-re elfogadott programtervet.

Február 27-én Tóthfaluban kilenc helyi csoportból 59 ember részvételével nagyböjti lelki napot szerveztünk. A lelki nap vezetője Msgr. Gyulai Endre Szeged-Csanádi nyugalmazott megyéspüspök volt, aki a megváltásunk ünnepére lélekben készülők részére Krisztus áldozata értem címmel tartott előadás-sorozatot.

A KÉKifi februárban is szervezett ifjúsági szentmisét, megjelentette a programfüzetét, és 12-én ifjúsági farsangi bálat szervezett a szabadkai Népkör nagytermében. Ezen a bálon több mint 100 fiatal vett részt. 

Március:

Márciusban 14 előadó segítségével 22 településen tartottunk nyilvános tribünt.

4-én Szegeden folytattuk a KIFE és a KÉK által kezdeményezett közös projektek kidolgozását. A három hónapos találkozó eredményeként több közös pályázat készült a magyarországi NCA Alapítványhoz, amelynek segítségével valósult meg ez a program is.

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (KIFE, Magyarország) és a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK, Vajdaság) még egy közös projektbe kezdett 2009. szeptemberében, Nők a civil életben címmel. Ez a közös programunk több részből áll, és 2010. novemberében zárul. Az idei első műhelymunka Budapesten volt március 5-7. között, a Család vagy munka, család és munka – Te hova teszed a hangsúlyt?  címet viselte. Vajdaságból a KÉK képviseletében a budapesti találkozón Szilágyi Edit óbecsei koordinátorunk, és Cucity Erzsébet nagykikindai tagunk vett részt.

Március 13-án Szabadkán, a Nők a civil életben projektum keretében a KÉK székházában tanácskozást szerveztünk, több vajdasági civil szervezet női önkénteseivel. A találkozón 15 nő mondta el észrevételeit a női civil szerepvállalás pozitívumairól és saját tapasztalatairól.

Március 15-én, nemzeti ünnepünk, és a magyar sajtó napján, szervezetünk megkoszorúzta az általa Szép Ferencznek emelt emlékművet a szabadkai szent Teréz székesegyház előtt. A koszorúzás előtt hálaadó szentmise volt. Ezzel tisztelegtünk a szabadkai székesegyház egykori plébánosának, aki részt vett az 1848-as szabadságharcban, de egyben a vajdasági magyar újságírás úttörője is volt, hiszen 1848-ban Ő jelentette meg az első vajdasági magyar hetilapot Honunk Állapota címmel.

Március 27-én Gomboson nagyböjti lelki napot szerveztünk Szemerédi Pál atya vezetésével. Ezen a napon 6 településről több mint 40 személy, készült fel szentgyónással egybe kötve, a Húsvét szent ünnepére. A gyóntatásban Szemerédi atyának segédkezett Verebélyi Árpád atya, gombosi plébános is.

A KÉKifi szervezésében ifjúsági szentmise volt Szabadkán, valamint megjelent a Fáklya című közlöny.

Április:

Áprilisban 13 településen tartottunk nyilvános tribünt 9 előadó segítségével.

17-én Tanácsülést tartottunk Szabadkán. Ezen a gyűlésen 30 Helyi Csoport képviselője vett részt. A tanácstagok meghallgatták a vajdasági településeken működő csoportok észrevételeit, áttekintették az elmúlt évi tevékenységeket, és ismertették az idei programterveiket. A tanácsülésen érintettük a KÉK munkájának szinte minden ágazatát, és elhangzott: a legnagyobb probléma abban van, hogy mindig ugyanazok az emberek jelennek meg az aktivitásainkon. Ezért arra a meggyőződésre jutottak a tanácstagok, hogy a hangsúlyt a KÉK tagságának frissítésére és a meglévő tagok újra aktivizálására kell helyezni ebben az évben. A Tanácsülés baráti, szeretetteljes hangulatban zajlott, és közös ebéddel zárult. Mindannyian azzal a meggyőződéssel térhettek haza, hogy érdemes folytatni azt a munkát, amelyet felvállaltunk. Miért is? A választ erre az újra és újra felmerülő kérdésre legszebben talán Szilágyi Edit óbecsei koordinátor fogalmazta meg: „Nincs olyan nagy és nemes cél, amit Isten segítségével ne lehetne elérni!" A hitet felemelni, nemzetmegtartó erőként jelen lenni Bácska és Bánát közel félszáz településén nagy és nemes cél.

A KIFE-KÉK által szervezett Nők a civil életben projekt következő nemzetközi találkozójára április 21. és 23. között került sor az ausztriai Eisenstadt-ban (Kismarton). A 2. Műhelymunka a Nők önkéntes szolgálata Európában címet viselte. Szervezetünknek ezúttal is két képviselője volt jelen.

Fiataljaink áprilisban is tartottak ifjúsági szentmisét Szabadkán és megjelentették a Fáklya című közlönyt.

Május:

Májusban 25 településen tartottunk nyilvános tribünt 14 előadó segítségével.

A Nők a civil életben projekt keretein belül május 3-5. között megrendezésre került műhelymunka azon hölgyeknek biztosított lehetőséget ismereteik bővítésére, akik részt vettek a KIFE és a KÉK korábban megvalósított önkéntes akciói valamelyikén. Ezek az események Budapesten, Szegeden, Verpeléten, Szabadkán és Kisbaconban (RO) valósultak meg a tavasz folyamán. A találkozónak Szeged adott otthont. Vajdaságból a KÉK részéről 5 tagunk vett részt a tanácskozáson.

   Május 10. és 16. között a KÉK társszervezőként, a szabadkai Szent György plébániával részt vett egy római zarándokút megszervezésében. Az út lelki vezetője Ft. Palatinus István, a KÉK alelnöke volt.

29-én, immár hatodik alkalommal, megtartottuk a KÉK Barátkozási Napját a Domus Pacisban, melynek keretében Évi Közgyűlést is szerveztünk. A Barátkozási Nap vendége Msgr. dr. Német László SVD, nagybecskereki megyéspüspök volt. A verbita rendhez tartozó püspök atya, aki több évet is missziókban töltött, a Fülöp-szigeti missziós élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Az Évi Közgyűlésen a szokásos beszámolókon túl, az Alapszabályzatunkat összehangoltuk a hatályban lévő törvénnyel, hogy a szervezetünk elvégezhesse az újra bejegyzését.

Fiataljaink a szokásos Fáklya megjelentetésén és az ifjúsági szentmisék szervezésén túl, ebben a hónapban az Adán megtartott Örvendj Népemre szerveztek utazást.

Június:

Júniusban 19 településen szerveztünk előadást 13 előadó közreműködésével.

21-én Szabadkán a Diákotthonban Biblianapot tartottunk dr. Martos Levente Balázs atya vezetésével. Az atya a nap témájának Az Egyház titka címet adta, és három előadásban dolgozta fel az anyagot, a Vajdaság több településéről érkezett mintegy 40 embernek. Balázs atya, aki győri plébános, de egyben a győri és a szegedi hittudományi főiskola biblikus professzora is, először járt a Délvidéken.

Június 26-án, a KÉK szervezésében először, Óbecsén a Szent Antal plébánián tartottunk Biblianapot. Előadónk dr. Thorday Attila atya volt, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Gyakorlati Teológiai Tanszékének tanszékvezető professzora. Az atya a nap témájának Az Úr imádsága a mi imánk témát adta, és három előadás keretében dolgozta fel a Miatyánk imádságot, a Vajdaság több településéről érkezett több mint 50 embernek.

Fiataljaink júniusban is tartottak ifjúsági szentmisét Szabadkán és megjelentették a Fáklya című közlönyt.

Július:

Ebben a hónapban megkezdtük szervezetünk ifjúsági csoportjának a KÉKifi-nek bejegyzését, hogy a jövőben önálló civil szervezetként működjön, Fáklya név alatt. Ifjúsági csoportunk mind több programot szervez a fiatalok részére, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk. Így arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az eredményes munkájuk érdekében önállósítani kell a szervezetüket. Természetesen a Fáklya továbbra is szoros együttműködésben marad a Keresztény Értelmiségi Körrel, melyből kinőtt az évek során. Augusztus 3-án a Fáklya megkapta a Szerb Minisztériumtól a működési engedélyt.

Augusztus:

Augusztus az évi szabadságok ideje volt, nem szerveztünk közös programokat.

Szeptember:

Szeptember 10-től folytattuk előadásainkat a Helyi csoportokban. Tizenkét településen tíz előadó „vendégeskedett”.

20. és 27. között 59 résztvevővel nyolc napos olaszországi zarándokúton vettünk részt Ft. Palatinus István atya lelki vezetése alatt. Az út keretében zarándokaink részt vettek Vatikánban a pápai fogadáson, ahol a Szentatya magyar nyelven köszöntötte a tizenhét vajdasági település zarándokait. Megnézték Róma legismertebb templomait és tereit, ellátogattak a Szent Callixtus katakombába, de egy–egy napot töltöttünk Pádovában, Assisiben és Velencében is. Így elmondhatjuk, hogy a nagy szentek nyomában zarándokolva meglátogattuk Szent Péter és Pál, Szent Cecília, Szent Antal, Szent Ferenc és Szent Márk sírját. Általános vélemény szerint ez a zarándoklat volt az eddigi legsikeresebb útja a szervezetnek, annak ellenére, hogy Rómában feltörték az autóbuszunkat, és egyes utasaink kisebb anyagi javait eltulajdonították.

Szeptember 28-án szervezetünk az Agape könyvkiadóval közösen bemutatta A teremtett világ igézetében című könyvet, amelynek szerzője Szerdahelyi Csongor, a Magyar Ferences Tartomány sajtóintézetének igazgatója. Könyvének „alanya” msgr. dr. Német László SVD nagybecskereki püspök, akinek gazdag és színes életútja bemutatására az interjú műfaját választotta. A több mint 100 ember, aki megjelent bizonyította, hogy a mű felkeltette az érdeklődést. A szerzőn és interjúalanyán kívül a rendezvényen részt vett dr. Harmath Károly OFM, az Agapé igazgatója, Miskolczi József, a KÉK alelnöke, a Paulinum diákjai pedig részleteket olvastak fel a műből.  

Fiataljaink a szabadkai ifjúsági szentmise és a Fáklya című programfüzet megjelentetése mellett szeptember 12-én ifjúsági zarándoklatot szerveztek a doroszlói Mária kegyhelyre. A találkozón vajdaság magyarlakta településeiről gyűltek össze a fiatalok, szám szerint több mint négyszázan. A szervezők az előadások, imádságok és a szentmise mellett, ifjúsági játékokat is rendeztek a jelenlévőknek.

Október:

Októberben 26 településen tartottunk nyilvános tribünt 22 előadó segítségével.

Október 2-án Önismeret – emberismeret címmel az óbecsei alsóvárosi Szent Antal plébániateremben a Keresztény Értelmiségi Kör és a plébánia szervezésében dr. Gőgh Edit kunszentmártoni (magyarországi) pszichiáter főorvos telt ház előtt két igen színvonalas előadást tartott. Az előadást Bertók Izabella helybeli tanuló zongoramuzsikájával és Séra Erzsébet kunszentmártoni festőművész éneklése tette hangulatosabbá.

9-én elnökségi ülést tartottunk szervezetünk irodaházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2011-es évre szóló programtervet, valamint elfogadtuk a magyarországi KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) ajánlatát, hogy a két testvérszervezet együttműködési nyilatkozatot írjon alá.

Október 22. és 24. között a hagyományos biblianapok keretében a Keresztény Értelmiségi Kör meghívására ismét előadássorozatot tartott dr. Hausmann Jutta evangélikus lelkésznő a Vajdaságban. A hétvége a zsoltárok jegyében múlt el Nagykikindán, Zentán és Kúlán, ahol a professzorasszony a zsoltárokról, mint életünket átható imádásokról beszélt.

Fiataljaink októberben is tartottak ifjúsági szentmisét Szabadkán és megjelentették a Fáklya című közlönyt.

November:

Novemberben a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 28 településén 19 előadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

November 5. és 7. között Szegeden megtartották a Nők a civil életben projekt záró tanácskozását. Vajdaságból 6 hölgy képviselte szervezetünket a KIFE és a KÉK egész évben tartó programsorozatában.

            Két héttel a kitűnően sikerült zentai bibliai nap után, november 6-án Szilágyin találkoztak a Szentírás mélyebb megismerésére törekvő érdeklődők. A rendezvényt a Keresztény Értelmiségi Kör szilágyi helyi csoportjának tagjai szervezték meg Tatai Bernadett helyi csoportvezető, és Ft. Orcsik Károly plábános úr vezetésével, a József Attila Művelődési Egyesületben. A vendégek Bezdánból, Bácskertesről, Doroszlóról, Gombosról és Szabadkáról érkeztek, így a házigazdákkal együtt mintegy harmincöt résztvevő jelent meg. Az előadásokat ft. dr. Benyik György, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola professzora és a szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója tartotta.  A biblianap a Jézus példázatai címet kapta.

            November 12-én Szabadka után Óbecsén a KÉK és az óbecsei belvárosi plébánia szervezésében a községháza dísztermében telt ház előtt tartották meg A teremtett világ igézetében című könyv bemutatóját. Az est vendége volt msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök, és a könyv szerzője Szerdahelyi Csongor a Magyar Ferences Tartomány Sajtóintézetének igazgatója. A programot jelenlétükkel megtisztelték az óbecsei plébánosok Ft. Fuderer László, ft. Pósa László és ft. Péter Antal is, valamint Sándor Pál, a helyi önkormányzat képviselője is.

            November 19. és 21. között szervezetünk részt vett Budapesten a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) küldöttgyűlésén. Ezen a találkozón Magyarország legnagyobb keresztény civil szervezete hosszú távú Együttműködési megállapodást írt alá szervezetünkkel, a Keresztény Értelmiségi Körrel. A megállapodás aláírása előtt Miskolczi József alelnök beszámolt a KÉK tevékenységéről. Az eseményen jelen volt Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is, akinek reménykeltő szavai után a megállapodást Osztie Zoltán atya, a KÉSZ, valamint Szabó Károly, a KÉK elnöke látta el kézjegyével.

            Fiataljaink novemberben is tartottak ifjúsági szentmisét Szabadkán és Kúlán, valamint megjelentették a Fáklya című közlönyt.

            December:

            Decemberben 7 településen szerveztünk előadást 6 előadó közreműködésével.

            December 11-én msgr. Gyulay Endre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke, ismét a Keresztény Értelmiségi Kört vendége volt. Ezúttal Tóthfaluban az adventi lelki napon Krisztus áldozata értem cím alatt tartott három elmélkedést az 51 résztvevőnek, segítve a Karácsonyra való felkészülést. A nap folyamán a püspök atya ft. Dobó Tibor és ft. Alilović Predrag András atyákkal együtt gyónási lehetőséget biztosított a lelki nap résztvevőinek.

 

Általános összefoglaló és észrevételek:

 

            A következő nem egyéni támogatóink, illetve nyertes pályázataink voltak 2010-ben:

            Amerikai Püspökkari Konferencia USA, Szekeres László Alapítvány Vajdaság, Községi Önkormányzat Kanizsa, Tartományi Kisebbségügyi Titkárság Vajdaság, Funero Kft. Szabadka.

           

            Egyéni támogatónk: 191 tagdíjat fizető KÉK tag.                            

                       

A KÉK nyílt előadásai voltak a legtöbb embert megmozgató aktivitásunk 2010-ben is. Összesen 164 előadást szerveztünk Vajdaság településein, melyeknek látogatottsága havi szinten meghaladta az 500 személyt. Számolva azzal, hogy 8,5 aktív hónapunk van egy évben, amikor előadásokat tartunk, azt kell mondani, hogy átlagosan 20 előadás volt havonta, ami sajnos nem kielégítő. Az egyre csökkenő előadásoknak több oka is van. A már ismert tények mellett, ami a látogatottságot és a minőséges előadók hiányát illeti, legnagyobb szerepet játszik az előadások csökkenésében a helyi csoportok passzivitása vagy megszűnése. Az elmúlt három évben 16 helyi csoportunkban szűnt meg a munka. Bár a mostani számítások szerint ez a folyamat leáll, mégsem lehetünk elégedettek. Ezért szükség lenne a lemorzsolódott csoportok újraélesztésére, újraszervezésére.

A biblianapok és a lelki napok voltak a legsikeresebb programjaink az elmúlt évben is. Ezeken az egynapos programokon átlagosan több mint 50 ember vett részt egy-egy alkalommal.

A zarándokutak iránt továbbra is nagy az érdeklődés, és a tavalyi római utak bebizonyították, hogy hosszabb utakat is szervezhetünk. Ennek ellenére ebben az évben Magyarország és Erdély lesz az úti célunk.

 

            A KÉK tagságáról:

            Ahogyan azt fenn már említettem 2010-ben 16 inaktív helyi csoportunk lett, ami öttel több mint 2009-ben. Igaz, tavaly 3 településen (Adán, Gomboson és Törökkanizsán) sikerült újra indítanunk a munkát, de a megszűnő csoportok miatt mégis negatív kimutatással zártuk az évet.

A KÉK tagjai Vajdaság 53 településén élnek. 2010. december 31. bezárva a tagság létszáma a következő képen alakult:

            - KÉK tagok:                                         426 személy

            - pártoló tagok:                                      82 személy

                                            összesen:            508 személy

            Annak ellenére, hogy 2010-ben 33 új tagot vettünk fel a szervezetbe, tavaly mégis 138 személlyel csökkent a tagságunk létszáma, mivel igen sok embert töröltünk sorainkból. Azokat, akik utoljára 2007-ben fizettek tagsági díjat.   

            A tagdíj megfizettetése továbbra is problémát jelent, hiszen a tagság 52% a 2010-es tagsági díjat még ma sem fizette ki. Mivel a koordinátorok egy része a tanácsülésre hozza a tavalyi tagsági díjat, reméljük ez a százalék kisebb lesz március végére.

           

            A leírtak alapján, és a felsorolt nehézségek ellenére a Keresztény Értelmiségi Kör belépve működésének nyolcadik esztendejébe, továbbra is Vajdaság egyik legnagyobb magyar civil szervezete, és területileg is legjobban fedi a magyarlakta településeket.

            Reményeink szerint az anyaországgal való szorosabb együttműködés hozzájárul a KÉK további fejlődéséhez, hiszen a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége komoly szellemi és tartalmi támaszunk lehet, mivel Magyarország legnagyobb vallási civil szervezete, 20 éves múlttal, és kb. 2000 taggal. Hozzánk hasonlóan helyi csoportokban működnek az egész ország területén, de náluk minden helyi csoport önállóan dolgozik, és évente ad jelentést a munkájáról a központnak. Szeretnénk, ha a mi helyi csoportjaink felvennék a kapcsolatot a KÉSZ magyarországi csoportjaival, és közös programokat, kirándulásokat szervezve gyarapítanák tapasztalataikat az eredményesebb munka és a keresztény (keresztyén) testvéri szeretet érdekében. Mivel nálunk a tevékenység főleg a központi iroda szervezésében folyik, így várjuk a különböző ajánlatokat a tagságunktól és azok vezetőitől.

            A múlt évben fiataljaink a KÉKifi tagjai elnökségünk ajánlatára saját civil szervezetet alapított Fáklya név alatt. Reméljük ezek a fiatalok nem felejtik el, hol vannak a gyökereik, és akik most ott tevékenykednek, egykor majd a KÉK soraiban folytatják a munkát. Éppen ezért arra kell törekednünk, hogy velük is szervezzünk közös programokat a jövőben, és segítsük őket a munkájukban.

 

            Eddigi munkánkkal bizonyítottuk, olyan szervezet vagyunk, amelyik hatást tud gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak kulturális és vallási életét. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2010-ben is alig múlt el hét, hogy ne szerepeljünk valamelyik vajdasági vagy külföldi újságban, legyen az világi vagy vallási jellegű folyóirat, hetilap vagy napilap. Ez mellett programjainkkal egyre többet foglalkozik a Mária Rádió és a Pannon TV, de nyilatkoztunk több magyarországi rádiónak, sőt megtisztelő volt számunkra, hogy az olaszországi zarándoklatunkon mikrofonjuk elé kért bennünket a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége is.

       

           

Szabadka, 2011 januárjában

 

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31