A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2009. évre

Január:
Január 21-től folytattuk előadásainkat a Helyi csoportokban. Nyolc településen nyolc előadó „vendégeskedett”.
A hónap végén, elnökségi ülést tartottunk a horgosi plébánián, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2008-as évről szóló beszámolót, és megerősítettük az októberben 2009-re elfogadott programtervet.
A KÉKifi szervezésében ifjúsági szentmise volt Szabadkán, valamint megjelent a Fáklya című programfüzet. Január 30-án megtartotta az éves gyűlését 20 résztvevővel. Január 4-én a szabadkai Szent György templomban ifjúsági misét tartott.

Február:
Februárban a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 23 településén 15 előadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.
Február 28-án Tanácsülést tartottunk Szabadkán. Ezen a gyűlésen 30 Helyi Csoport képviselője vett részt. A tanácstagok meghallgatták a vajdasági településeken működő csoportok észrevételeit, áttekintették az elmúlt évi tevékenységeket, és ismertették az idei programterveiket. A tanácsülésen Verebélyi Árpád atya, a doroszlói Mária kegyhely őre kérte a KÉK koordinátorainak közreműködését a Kisboldogasszony-napi zarándoklat, valamint a kegyhelyhez kapcsolódó egyéb rendezvényekre való utaztatás megszervezésében. A helyi csoportok vezetői ezt a kérést örömmel fogadták, és megígérték, hogy külön gonddal figyelnek a doroszlói zarándokutaknak a szervezésére.
A KÉKifi februárban is szervezett ifjúsági szentmisét, megjelentette a programfüzetét, és 20-án ifjúsági farsangi bálat szervezet a szabadkai Népkör nagytermében. Ezen a bálon több mint 80 fiatal vett részt. Február 5-én a Katolikus körben megtartották az éves tribünt, Simon András grafikus tanúságtételére több mint 60 érdeklődő jött el.

Március:
Márciusban 16 előadó segítségével 25 településen tartottunk nyilvános tribünt.
Március 28-án a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban nagyböjti lelki napot szerveztünk Suhajda László SVD atya vezetésével. Ezen a napon 17 településről 63 személy, készült fel szentgyónással egybe kötve, a Húsvét szent ünnepére. A gyóntatásban Suhajda atyának segédkeztek Széll József, kispiaci, és Füleki József, hajdújárási plébánosok is.
Fiataljaink a szokásos Fáklya megjelentetésén és az ifjúsági szentmisék szervezésén túl, ebben a hónapban a Topolyán megtartott Taizés lelkinapra szerveztek utazást.

Április:
Áprilisban 15 településen tartottunk nyilvános tribünt 12 előadó segítségével.
3-án A tartományi Nonprofit Szektor Fejlesztési alap támogatásával Szabadkán az egyházak és a levéltárak részvételével kerekasztal-beszélgetést szerveztünk az egyházi levéltárak szükségességéről, valamint az egyházi anyakönyvek visszaszolgáltatásának időszerűségéről. A találkozón megjelent római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus és muszlin egyházak képviselőit, valamint a tartomány, szabadkai és zentai levéltárak vezetőit köszöntötte Saša Vučinić, Szabadka polgármestere is. A tanácskozáson részt vett a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője, dr. Lakatos Andor, aki átfogó beszámolóban mondta el javaslatait a Szabadkai Egyházmegyei Levéltár létrehozása kapcsán. A találkozón elhangzottak útmutatásul szolgálhatnak az egyházi levéltárak létrehozására, amikor is a hatalmas anyag szakszerű tárolását és kezelését az egyházaknak kell ellátniuk.
Árpilis 16-án papi találkozót szerveztünk a tóthfalusi lelkigyakorlatos házban. A program keretében ft. Thorday Attila, a szegedi Szent Gellért Egyházmegyei Papnevelő Intézet rektora, a Szegedi Hittudományi Főiskola rektor helyettese és Szeged-Szentmihály plébánosa előadást tartott a plébániai kisközösségekről és lelkiségi mozgalmakról. A bevezető előadás után a lelkipásztorok megosztották egymás közt e témával kapcsolatos saját tapasztalataikat.
A Horgos melletti Domus Pacisban meghívásunkra bibliaapostol-képző hétvégét tartottak a budapesti Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársai. Az április 24-étől 26-áig tartó bibliaapostol-képzést dr. Tarjányi Béla atya és Vágvölgyi Éva vezette, a résztvevők pedig a KÉK által életre hívott Bibliai Levelező Iskola munkatársai és tagjai voltak. Az apostolképzőn részt vevő tizennyolc fő, tekintettel hogy Szent Pál éve van, ez alkalommal főleg a Szent Pál leveleinek értelmezési módjával foglalkozott. Vasárnap a szentmise keretében került sor a Szentírások megáldására és a résztvevők bibliaapostollá avatására. A program költségeit a Bibliatársulat fedezte külföldi segélyből.
Fiataljaink áprilisban is tartottak ifjúsági szentmiséket (Szabadkán és Hajdújáráson) és megjelentették a Fáklya című programfüzetet.

Május:
Májusban 12 településen tartottunk nyilvános tribünt 10 előadó segítségével.
23-án immár ötödik alkalommal megtartottuk a KÉK barátkozási napját a Domus Pacisban, melynek keretében Évi Közgyűlést is szerveztünk. A barátkozási nap vendége a ferencesek éve kapcsán dr. Barsi Balázs OFM atya volt, a sümegi ferences közösség tagja. Az atya a ferences rend megalapításának 800. évfordulója alkalmából, a rend alapítójának Assisi Szent Ferencnek Naphimnuszáról tartott előadást. Az Évi Közgyűlés egyben tisztújító gyűlés is volt, mivel a vezetőség tagjainak lejárt a négy éves mandátuma. Az elnökség úgy döntött, hogy nem válik meg régi tagjaitól, hanem megváltoztatva a szervezet Alapszabályzatát, az elnökséget az eddigi hét tagról 11 emberre növelte. Így az elnökség régi tagjai megkezdték második mandátumukat, és még négy újabb elnökségi tagot is kineveztek a közgyűlés résztvevői. Az elnökség elnökének feladatát az elkövetkező négy évre Miskolczi József vállalkozótól Szabó Károly hitoktató vette át. A vezetőség tagjai tehát a következők lettek:
A KÉK elnöke: Szabó Károly, hitoktató
A KÉK alelnökei: Miskolczi József, vállalkozó
Dr. Harmath Károly OFM, az Agape igazgatója
Ft. Palatinus István, horgosi plébános
Ft. Utcai Róbert, csantavéri plébános
Ft. Szemerédi Pál, nagykikindai plébános
Kecskés István, a KÉKifi elnöke
Boros Gyevi Ottília, hitoktató
Mester Imre, hitoktató
Kenderesi Mária, egészségügyi nővér
Regécz László, közgazdász technikus
A KÉK Ellenőrző Bizottsága:
elnöke: Dr. Stipan Vojnić, orvos
tagok: Frank József, hitoktat
Béres Zoltán, matematika tanár
A KÉKifi tagjai is részt vettek a barákozási napon, és ők vezették az ifi csoportot. Ifjúsági szentmiséket tartottak Szabadkán és Csantavéren, továbbá megjelentették a Fáklyát. A Tóthfalusi hittanos lelkinapon társszervezők voltak, elsősorban a csoportvezetésben aktivkodtak a KÉKifi szervezők. A Háló szervezettel közösen háló találkozót szerveztek Szabadkán a Caritas klubban, 40 résztvevő volt.

Június:
Júniusban 18 településen szerveztünk előadást 14 előadó közreműködésével. Az előző évek gyakorlatához híven most is hívtunk egy magyarországi vendégelőadót a helyi csoportokba. Ebben az évben dr. Stella Leontin atya, Balassagyarmat kanonok plébánosa, a váci egyházmegye főesperese tette tiszteletét Vajdaságban. Június 9. és 11. között Szabadkán, Nagykikindán és Óbecsén tartott egy-egy előadást A keresztény boldogság címmel. Előadásait kb. 300 ember hallgatta végig, és akik ezt megtették lélekben gazdagabban térhettek otthonaikba.
Június 27-én msgr. Theodore McCarrick, nyugalmazott washingtoni érsek, Szabadkán a püspökségen fogadta szervezetünk képviselőit, Mester Imrét, Miskolczi Józsefet, dr. Harmath Károly OFM alelnököket, és Szabó Károlyt, a KÉK elnökét. A KÉK vezetői ebből az alkalomból megköszönték az Amerikai Püspökkari Konferencia segítségét, amit a szervezetünk működésére biztosítottak, és szerény ajándékkal kedveskedtek az érsek úrnak, valamint átadták neki a szervezet 2008-as tevékenységének angol nyelvre lefordított beszámolóját. A szívélyes hangvételű beszélgetésben az érsek úr biztosította a KÉK vezetőit, hogy a szervezet jó hírét elviszi az Amerikai Egyesült Államokba, és imáival is támogatja a szervezet munkáját.
Fiataljaink ifjúsági misét szerveztek Szabadán a ferenceseknél, Szabadkán a Kisboldogasszony plébánián, Kikindán, és Telecskán. Buszt szerveztek Szabadkáról az Adai Ödvendj Népem keresztény fesztiválra.

Július:
13. és 19. között a KÉK megszervezte eddigi leghosszabb zarándokútját Erdélybe a Gyulafehérvári Érsekség 1000 éves évfordulója alkalmából. Vajdaság több településéről 48 zarándok indult útra. Az egy hetes erdélyi körúton több régi templomba is ellátogattak, tiszteletüket tették a csíksomlyói Szűzanya lábainál, de gyönyörködhettek Erdély mesés természeti szépségeiben is. A zarándokút csúcspontja mégis a gyulafehérvári érsek úrral való találkozás volt. Dr. Jakubinyi György érsek úr személyesen volt a vendéglátónk. Megérkezésünk után perceken belül fogadott minket, majd Zélity Mihály, bezdáni plébános atyával, utunk lelki vezetőjével együtt, szentmisét mutatott be. Ezt követően az érsek úr hosszasan elbeszélgetett a zarándokokkal, beszélt az egyházmegye történelméről, bemutatta a székesegyházat és részletesen beszélt annak felbecsülhetetlen értékű kincseiről. Megmutatta a Márton Áron emlékszobát, ahol megismerkedhettünk a sokat szenvedett főpásztor életével és munkásságának egy részével. Hisszük, hogy ez az út után, Isten kegyelmével, szervezetünk bátrabban indul újabb országokba, más kegyhelyek meglátogatására.
A KÉKifi már másodszor szervezett 5 napos keresztény ifjúsági gitártábort a Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. 35 részvevő volt, akik lelkesen várják jövőre is a folytatást.

Augusztus:
Augusztus az évi szabadságok ideje volt, nem szerveztünk közös programokat.
Fiatalok eljutottak a szabadkai Szentkútra, ahol zenélésükkel Isten felé segitették a Hit és Fény által odaszervezett gyerekeket.

Szeptember:
Szeptember 16-tól folytattuk előadásainkat a Helyi csoportokban. Tizenegy településen kilenc előadó „vendégeskedett”.
12-én elnökségi ülést tartottunk szervezetünk irodaházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2010-es évre szóló programtervet.
Szeptember 18. és 20. között Lelkigyakorlatot szerveztünk a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. A lelkigyakorlatot Msgr. Gyulai Endre, szegedi nyugalmazott megyéspüspök vezette. A Világiak szerepe az Egyházban címmel megrendezett elmélkedéseken 12 személy vett részt Vajdaság több településéről. A téma a II. Vatikáni Zsinaton kiadott dokumentum szellemében lett feldolgozva, és az elmélkedéseken túl az esti beszélgetésekben Gyulai atya vezetésével, véleményt cseréltünk a világi hívek felelősségéről és szerepéről az egyházon kívül a családban, és a társadalomban is.
A KÉKifi legnagyobb találkozója mindig Kisboldogasszony utáni vasárnap van Doroszlón a Mária kegyhelyen. Ez évben is megszervezték az ifjúsági napot, melyre az egész egyházmegyéből több mint 400 résztvevő jött össze.

Október:
Októberben 24 településen tartottunk nyilvános tribünt 17 előadó segítségével.
Október 9-től 12-ig szervezetünk meghívására a Vajdaságba látogatott prof. dr. Jutta Hausmann, a bayreutheni és budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem ószövetségi tanszékének vezető professzora, evangélikus lelkésznő. A Szabadkán és Nagykikindán tartott előadások címe a következő volt: Lehetőségek, kötelességek és határok a keresztény vallásközi párbeszédben – különös tekintettel a keresztény-zsidó párbeszédre. Mint a téma kiváló ismerője, Jutta Hausmann az Ószövetség alapján kifejtette, hogyan viszonyultak az izraeliták a más néphez tartozó, más vallású emberekhez saját országukban és hogyan viszonyultak a szomszédos – alapvetően másvallású – népekhez. Mindezt rávetítette napjaink problémáira is a lelkésznő. Annak, hogy veszélyesnek tartjuk az idegen, más vallású, más kultúrájú emberekkel folytatott párbeszédet, alapvető oka majdnem mindig azonos: féltjük saját identitásunkat, saját vallásunkat (vagy a kereszténység esetében felekezeti hovatartozásunkat) és saját kultúránkat. Párbeszéd nélkül azonban nem tudunk eljutni az igazság felismerésére, hiszen a saját „igazságunk” ugyanis mindig csak egy részigazság, - fejtette ki előadásaiban a lelkésznő.
Szombaton, a két előadás között dr. Haussmann Jutta biblianapot tartott, melynek a topolyai plébánia adott otthont. A biblianap témája: Nyitott kapu, vagy zárt ajtó? Kinek van helye a gyülekezetben? A Vajdaság több településéről is összejött érdeklődők két előadás és egy csoportmunka keretében dolgozták fel a tolerancia-intolerancia problémáját napjainkra vonatkoztatva a Szentírás ide vonatkozó részei segítségével. Az előadások után megtartott csoportos beszélgetés során a jelenlevők megvitatták az elhangzottakat, és leszögezték, hogy elengedhetetlenül fontos napjainkban a tolerancia, más nemzetek, vallások szokásainak, kultúrájának elfogadása, azok tiszteletben tartása. A megszólalók hangsúlyozták, hogy minden egyénnek, de ugyanakkor egy-egy közösség vezetőjének is nagy szerepe van a tolerancia előmozdításában. A biblianap végén a legszentebb áldozatot ft. Fazekas ferenc esperesplébános ft. Szabadi Károly szabadkai lelkipásztorral mutatta be. A szentmisén dr. Hausmann Jutta hirdetett igét.
24-én Zentán a KÉK biblianapot szervezett, amelyen dr. Szatmári Györgyi, a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola és a Budapesti Sapientia Főiskola docense, három részből álló igen tartalmas előadást tartott Találkozások (múltammal, jelenemmel, jövőmmel) címmel. Ezen a napon mintegy hatvanan jelentek meg Nagykikindáról, Adáról, Óbecséről, Szabadkáról, Zentáról, Tornyosról és Péterrévéről. Dr. Szatmári Györgyi az 1925-ben született Sieger Köder sváb pap és festő festményeit tárta az érdeklődők elé, mint a Szentírás magyarázatának eszközeit. Az alkotó a képek nyelvén szólítja meg az embert. Maradva a találkozás témájánál a három előadás három kép segítségével történt. Az első kép Jézus találkozását ábrázolja egy szamariai asszonnyal, a második képen Jézus Péter lábát készül megmosni, még a harmadik kép magát az utolsó vacsorát mutatja be. Ezeknek a képeknek a segítségével, melyek tele vannak különböző jelképekkel, az előadó beszélt a találkozásokról, melyeknek középpontja mindig Jézus. A biblianapot, most is szentmisével zártuk, melyet msgr. Rehák József, nyugalmazott szabadkai plébános celebrált.
A KÉKifi szervezésében beindult a szabadkai ifjúsági szentmise a megszokott helyen, megszokott időben, vagyis minden második csütörtökön este 20h tól a ferencesek kápolnájában. KÉKifi bemutatkozott a vegyészeti középiskolában a hittanosoknak.

November:
Novemberben 25 településen tartottunk nyilvános tribünt 17 előadó segítségével.
21-én Szabadkán a Augustinianumban Biblianapot tartottunk msgr. Gyuris László, nagybecskereki plébános atya vezetésével. Az atya a nap témájának az Isten a szeretet címet adta, és két előadásban dolgozta fel az anyagot. Az elsőben általánosan beszélt a szeretetről Isten és ember között, idézve a szentírási szövegekből, a szentek gondolataiból, különösen pedig, tekintettel a papok évére, Vianney Szent János gondolataiból, aki a papok védőszentje. A második előadásában az atya Szent Pál apostolnak a szeretet himnuszát dolgozta fel a Vajdaság több településéről érkezett mintegy 40 embernek.
November 22-én a KÉK óbecsei csoportja és az óbecsei szent Antal plébánia megszervezte a temerini, zentai, péterrévei, bácsföldvári, törökbecsei, beodrai és óbecsei kántorok előadásával egybekötött ajándékkoncertjét. A koncertet a papok évében kántoraink a papjainknak szentelték. A meghívást kilenc pap elfogadta, és jelenlétükkel megtisztelték a kántorokat és a mintegy 250 jelenlevő érdeklődőt, akik között ott volt az óbecsei polgármester is. A visszajelzésekből ítélve, a koncert valóban jól sikerült, és ami mindennél fontosabb, célba ért, papjaink értékelték az igyekezetet, a kántorok megmutatták, hogy nem csak rutinra képesek. A hálás közönség folytatást, vagy ismétlést remél.
Fiataljaink a szokásos Fáklya megjelentetésén és az ifjúsági szentmisék szervezésén túl, ebben a hónapban felkérésre bemutatkozott a felnőtt hittanon, mely a szabadkai Kisboldogasszony plébáninán volt megtartva.

December:
Decemberben 10 településen tartottunk nyilvános tribünt 8 előadó segítségével.
12-én Tóthfaluban, a lelkigyakorlatos házban, adventi lelki napot tartottunk, melyen Vajdaság több településéről 54-en vettek részt dr. Benyik György atya elmélkedésein, az adventi várakozásról, és a Karácsony helyes ünnepléséről. A jelenlevük elvégezhették adventi szentgyónásukat is. A gyóntatásban Benyik atya segítségére voltak ft. Széll József, kispiaci plébános és ft. Varga Jenő, tóthfalusi káplán. A lelki nap szentmisével zárult. Mivel szervezetünknek 2009-ben ez volt az utolsó hivatalos rendezvénye, így a Te Deum eléneklésével hálát adtunk Istennek a sok-sok kegyelemért, amiben részesítette törekvéseinket.
A KÉKifi szervezők minden évben ádvent kezdetén egy ifjúsági lelkinapot szerveznek. Ez évben a topolyai plébánián volt megtartva, 70 résztvevővel. A rendszeres ifjúsági szentmise melett a decemberi fáklya is megjelent.


Általános összefoglaló és észrevételek:

A következő nem egyéni támogatóink, illetve nyertes pályázataink voltak 2009-ben:
Amerikai Püspökkari Konferencia USA, Szekeres László Alapítvány Vajdaság, Községi Önkormányzat Kanizsa, Vajdasági Nonprofit-szektor Támogatási Alap, Tartományi Kisebbségügyi Titkárság Vajdaság, TippNet Informatikai Kft Vajdaság, Funero Kft. Szabadka, Tóth Optika Szabadka, Dioptria Szabadka, Star Copy Kft Zenta.
2008-ban nyertünk pályázatot, de 2009. januárjában utalták ki az összeget a Szülőföld Alaptól Magyarországról.
Egyéni támogatónk: 188 tagdíjat fizető KÉK tag.

2009-ben mindössze egy elmaradt programunk volt, a nagykikindai Bibliai Nap.
A KÉK nyílt előadásai voltak a legtöbb embert megmozgató aktivitásunk 2009-ben is. Összesen 171 előadást szerveztünk Vajdaság településein, melyeknek látogatottsága havi szinten meghaladta az 500 személyt. A legtömegesebb előadásunkat az idén Óbecsén szerveztük, ahol dr. Stella Leontin OFM atya, vendégelőadónk kb. 200 embernek tartott előadást. Az előadások száma hússzal maradt el a 2008-as szervezésektől. Tekintettel, hogy ebben az évben már kevesebb aktív helyi csoportunk volt, arányban most sem szerveztünk kevesebb előadást.
A biblianapok és a lelki napok voltak a legsikeresebb programjaink az idén is. Ezeken, az egynapos programokon átlagosan több mint 50 ember vett részt egy-egy szervezésünkön.

A KÉK tagságáról:
Pillanatnyilag a következő helyi csoportokban nincs elegendő létszám az Alapszabályzatban előírtak miatt (minimum 5 személy): Ada, Apatin, Bajmok, Gombos, Kelebia, Martonos, Szaján és Zentagunaras. Adán és Gomboson még tartunk előadásokat, a többi helyi csoportban már ezek is elmaradtak. Ezen kívül, mert nincs koordinátor, vagy a csoport nem mutat érdeklődést az előadások iránt nem működnek még a következő csoportok sem: Hajdújárás, Temerin, Tornyos, Törökkanizsa és Újvidék. Összesen 11 helyi csoportban szünetel az előadások szervezése. A 2010-es esztendőben megpróbáljuk ezeknek a helyi csoportoknak az újraszervezését, de ha ez nem megy véglegesen törölni kellene őket a helyi csoportok jegyzékéből. A KÉK tagjai Vajdaság 54 településén élnek. 2009. december 31. bezárva a tagság létszáma a következő képen alakult:
- KÉK tagok: 546 személy
- pártoló tagok: 100 személy
összesen: 646 személy
Nagy problémát jelent, hogy a tagságnak csupán 29% fizette ki a 2009-es tagsági díjat. Mindössze 188-an érezték kötelességüknek kifizetni a 40 dináros havi, illetve 480 dináros egész évi tagsági díjat. Reméljük a koordinátorok igyekeznek ezt a hiányosságot bepótolni a 2010-es márciusi tanácsülésig.

A leírtak alapján elmondhatjuk, hogy a Keresztény Értelmiségi Kör belépve működésének hetedik esztendejébe, továbbra is vajdaság egyik legnagyobb magyar civil szervezete, és területileg is legjobban fedi a magyar lakta településeket.
Az év egyik sikerpontja volt az ifjúság sikeres tevékenysége. A KÉK-ifi Kecskés István vezetésével, nagy lendülettel, s mind tömegesebb szervezői csoporttal örvendeztette meg korosztályát és mindannyiunkat.
Olyan szervezet vagyunk, amelyik hatást tud gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak kulturális és vallási életét. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2009-ben is alig múlt el hét, hogy ne szerepeljünk valamelyik vajdasági vagy külföldi újságban, legyen az világi vagy vallási jellegű folyóirat, hetilap vagy napilap.

A KÉKifi az egyetlen civil ifjúsági szervezőgárda, akik az egyházmegyében ifjúsági programokat szerveznek. A havonta megjelenő fáklya című hirlap 500 példányban készül. A KÉKifi levelező listája több mint 300 tagot ölel fel, a honlapukon pedig a regisztrált tagok száma meghaladta a 100-at. 2009-ben a KÉKifi több mint 1000 hittanos és fiatal vallásos életének megújúlásához járult hozzá. Köszönhető ez annak is, hogy szoros együttműködésben vannak a KÉK szervezetével, az egyházmegyében számos pappal és hitoktatóval, és a szabadkai Mária Rádióval.

Szabadka, 2009 decemberében

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31