A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2006. évre

            Január:
Januárban 2 nyilvános tribünt tartottunk.
26-án elnökségi ülés volt a Domus Pacisban, melyen elfogadtuk a 2006-os év programajánlatát.

            Február:
            Februárban tovább folytattuk a már nagy népszerűséget élvező nyilvános tribünjeinket a Helyi Csoportokban. Vajdaság 42 településén 24 előadó dolgozott fel egy beszélgetéssel egybekötött témát.
25-én, Újvidéken, immár másodízben, szerveztük találkozót a Bibliai Levelező Iskola koordinátorai részére. Az egynapos, előadással egybekötött műhelymunkán 18 helyi csoport képviselői vettek részt. Az előadást dr. Harmath Károly OFM tartotta, témája a Szentírási kánon kialakulása volt.

            Március:
Márciusban 17 előadó segítségével 28 településen tartottunk nyilvános tribünt.
11-én a KÉK megtartotta IV. Tanácsülését a szabadkai Diákotthon épületében. A gyűlésen 31 helyi csoport képviseltette magát, amelyen 9 napirendi pontban részletesen megvitatták a KÉK 2006-ra előirányzott programjait.
Március 28-án Topolyán is megalakult a KÉK helyi csoportja. Az alakuló ülésen a már meglevő három topolyai KÉK tagon kívül még 17-en lettek a szervezet tagjai.

            Április:           
            Áprilisban 37 településen tartottunk nyilvános tribünt 20 előadó segítségével.

            Május:
            Májusban 35 településen tartottunk nyilvános tribünt 17 előadó segítségével.

            Június:
Júniusban 11 településen tartottunk nyilvános tribünt 8 előadó segítségével.
10-én, szombaton Bibliai napot szerveztünk Szabadkán Az előadónk ft. mr. Horváth Endre volt, aki az  Izrael istenképének fejlődése – Isten egyre mélyebben való megismerése a történelem folyamán címet adta előadásainak. Ezt az egész napos rendezvényünket Szabadkán hagyományosnak mondhatjuk, hiszen szervezetünk megalakulása óta minden évben megszervezzük. Horváth atya rendkívül színvonalas előadásait mintegy 40 érdeklődő kísérte figyelemmel. A rendezvény ezúttal is hozzájárult a Vajdaság más-más településein élő magyar keresztények kapcsolatteremtéséhez, hiszen a szabadkaiakon kívül a résztvevők között voltak palicsi, oromhegyesi, zentai, topolyai, csantavéri, hajdújárási és törökbecsei érdeklődők is.
Június 16. és 18. között Nagykikindán a Szent Jeromos Biblia Társulat Bibliai apostolképző szemináriumot tartott, melyen a Jeromos Biblia Társulat vajdasági tagságán kívül 14 KÉK tag, közöttük 8 koordinátor, is részt vett a képzésen.
23. és 25. között a Domus Pacisban továbbképzést tartottunk a KÉK koordinátorai részére, ahol 19 helyi csoportvezető volt jelen. A képzés célja az volt, hogy a helyi csoportok szervezői segítséget kapjanak munkájukhoz olyan szempontból, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni az emberekkel mind az előadások utáni beszélgetések vezetésében, mind az információk átadásában. Ebben Dencs Tünde és Lukács Aurélia trénerek voltak segítségükre, akik érdekes, játékos foglalkozások segítségével tanították a résztvevőket az információk helyes továbbítására, a konfliktusok kezelésére és a hatékony csapatépítés helyes módjaira. Ugyanilyen fontos cél volt az is, hogy a koordinátorok ismerkedjenek egymással, barátkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, és új ötletek, elképzelések szülessenek a szervezet jövőjét illetően. Pénteken este vendégük volt dr. Varga László, a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője, akivel az MNT és a vajdasági magyar civil szervezetek együttműködéséről beszélgettek.

            Július:
Szombaton, július 1-jén a Keresztény Értelmiségi Kör megtartotta második Barátkozási Napját a Domus Pacisban. A KÉK elnökének, Miskolczi Józsefnek a köszöntője után dr. Harmath Károly atya bevezető előadást tartott a közösséget erősítő erényekről. Mindezt csoportmunka követte, ahol mindenki kifejthette véleményét az előadáson elhangzottakról. Ebéd után a KÉK megtartotta Évi Közgyűlését, majd újra kiscsoportokban folytatódott a munka.       A barátkozási napon 30 helyi csoport mintegy 100 képviselője volt jelen.
A hónap többi részét a fiataloknak és a Társ-suli programnak szenteltük. 14. és 16. között a Domus Pacisban Társ-suli önismereti tréninget tartottunk, melyet két magyarországi trénerrel közösen 4 vajdasági hospitáló és gyakornok vezetett. A hétvégén 22 vajdasági fiatal vett részt. Július 20. és 22. között Zentán Társ-suli sátrat emelt a magyarországi főszervező, de a vajdasági trénerjelöltek is jelen voltak, és segédkeztek a programok szervezésében és lebonyolításában. 25-én a vajdasági Társ-suli koordinátora, Szabó Anikó vezetésével trénerjelöltjeink Társ-suli ízelítőt adtak Kisoroszon, az ottani ifjúsági táborban.         

            Augusztus:
            Augusztus 11. és 13. között 8 vajdasági Társ-suli trénerjelölt módszertani továbbképzésen vett részt a magyarországi Mórahalmon.    

            Szeptember:
            9-én és 10-én emléknapokat tartottunk Szabadkán Szép Ferencz pap, szabadkai székesegyházi plébános, a vajdasági magyar újságírás úttörője halálának 150. évfordulója alkalmából. Ebből az alkalomból sokoldalú tevékenységéről szervezetünk tanácskozást. Ezen a Városháza Kék termében szervezett tanácskozáson egy hihetetlenül színes pálya, munkásság képe bontakozott ki a szakembereknek köszönhetően. Biacsi Antal közíró, Stjepan Beretić székesegyházi plébános, Németh Ferenc helytörténet-kutató, dr. Lakatos Andor, a Kalocsai Érseki Levéltár vezetője, dr. Gerold László egyetemi tanár, dr. Hózsa Éva egyetemi docens, dr. Jung Károly egyetemi tanár, Beszédes Valéria magiszter, néprajzkutató, Mészáros Zoltán történész, Vass Géza történész, Sóti István magiszter, növényvédő mérnök, Utcai Róbert székesegyházi káplán, Gerhardt Rudolf levéltáros tartottak előadást Szép Ferencz életének és munkáságának egy-egy szakaszáról. Ezeket a tanulmányokat a 2007-es évben kötet formájában is megjelentetjük. Az összejövetelen az önkormányzat nevében Lovas Ildikó művelődési tanácsos, a szabadkai megyés püspök képviseletében Rehák József plébános, a szervezők nevében Miskolczi József, a KÉK elnöke üdvözölte a megjelenteket. Szombaton délután a Hét Nap hetilap szerkesztőségében felavattuk a Szép-emlékszobát. A képanyagot Korhecz Papp Zsuzsanna állította össze, s megtalálható itt Vékony Lajos kerámiaművész Szép Ferenczről készült szobra is. Vasárnap két ünnepi szentmisét (magyarul és horvátul) szolgáltattunk Szép plébános emlékére, majd felavattuk a tiszteletére emelt szobrot, Szarapka Tibor szobrászművész alkotását. Ez az alkotást csak ideiglenesen helyeztük el, és majd az idén a székesegyház előtti tér rendezésének befejezése után nyeri el végleges helyét. A szoboravatón Kucsera Géza, Szabadka polgármestere szólt az egybegyűltekhez. A tanácskozás anyaga később könyv formájában jelenik meg a KÉK és az Agapé kiadásában.
Szeptember 29. és október 1. között Társ-suli tréninget tartottunk a vajdasági fiatalok részére. Ezzel egy időben Nagykikindán szeptember 30-án megismételtük a júniusban Szabadkán megtartott Bibliai napot. Mr. Horváth Endre atya előadásaira, melyeket, a Szent József-kápolnában tartott, erre az alkalomra is a helybelieken kívül szép számban jelentek meg Adáról, Bezdánból, Óbecséről, Törökbecséről, Kisoroszról, Szabadkáról, és Tordáról.

            Október:
            Októberben tovább folytattuk a KÉK nyilvános tribünjeit a Helyi csoportokban. Ezúttal 11 településen volt előadás 7 előadó segítségével.
Október 13. és 15. között biblia-apostolképző szemináriumot szerveztünk a Bibliai Levelező Iskola koordinátorai részére a Domus Pacisban. A szemináriumot a budapesti Szent Jeromos Bibliai Társulat munkatársai Vágvölgyi Éva, Gelley Anna és dr. Tarjányi Béla atya vezették, de segítségükre voltak, a vajdaságiak közül Urbán Tibor és Jolán, valamint Kónya Lívia csókai és Boros Gyevi Otília zentai munkatársak is, akik egy-egy foglalkozást vezettek, majd animátorként is közreműködtek a kiscsoportos munkákban.
Október 21-én volt a KÉK szervezésében a létezése óta a legtömegesebb megmozdulása. Az újvidéki Ferences Rendházzal együttműködve zarándokutat szerveztünk a horvátországi Újlakra (Ilok) Kapisztrán Szent János halálának 550-ik évfordulója alkalmából. A zarándokúton Vajdaság 32 településéről több mint 450 személy vett részt. A zsúfoltságig megtelt templomban de. 11-kor kezdődött a szentmise, amelyet Majnek Antal OFM, munkácsi (Kárpátalja) megyéspüspök mutatott be dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspökkel, mons. Varga Gézával, a Diakovári Püspökség magyar pasztoricióval megbízott általános helynökével, fr. Željko Železnjakkal, a Szent Cirillről és Metódról elnevezett Horvát Ferences Rendtartomány tartományfőnökével, és a zarándoklaton résztvevő délvidéki papsággal közösen. Hazatérőben a zarándokok ellátogattak Valkovárra (Vukovar), a kilencvenes évek háborújának vértanú városába is. A látogatás célja a Szent Fülöp és Jakab tiszteletére szentelt, a háborúban szétlőtt ferences plébániatemplom és rendház megtekintése volt. A helybeli rendház gvárdiánja, fr. Zlatko Špehar atya fogadta a zarándokokat.      

            November:
            Novemberben 28 településen tartottunk nyilvános tribünt 17 előadó közreműködésével.
November 23-25 között a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (KIFE) öt másik keresztény szervezet – OCIPE Magyarország (Európai Katolikus Információs Központ), HÁLÓ, Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Iroda (IKSZI), Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM), Talentum Alapítvány – közreműködésével "Civil Intelligencia – keresztény nonprofit partnerség" címmel szervezett konferenciát Budapesten. Ezen a konferencián, melynek célja a civil párbeszéd összefogása és erősítése volt, a Keresztény Értelmiségi Kört Szabó Károly és Boros Gyevi Ottilia képviselték.

            December:
            Decemberben 4 településen tartottunk nyilvános tribünt 4 előadó közreműködésével.

            Általános összefoglaló és észrevételek:
            2006-ban 23 pályázatot nyújtottunk be a különböző alapítványokhoz, önkormányzatokhoz, vagy minisztériumokhoz. Összességében véve azt lehet mondani, hogy projektumaink pénzelését illetően a tavalyi év jóval sikeresebb volt a 2005-ös évtől. Ennek ellenére, az irodában dolgozók fizetését továbbra is a Funero és a Tipp-nett magánvállalatok önkéntes adományainak köszönhetjük. A pályázati pénzek ugyanis nem látják elő a dolgozók bérének kifizetését a projektumok megvalósításában. Önkéntes adományt kaptunk még a zentai Star Copy fénymásolótól és egy szabadkai magánszemélytől.
Az irodában újra két munkatárs dolgozik. Augusztus elsejétől két hónapig fél munkaidővel, majd október elseje óta teljes munkaidővel dolgozik az irodában Stausz Edina munkatársunk. Munkaköre elsősorban a projektumok írása és elszámolása, de segít azok megszervezésében és lebonyolításában is.
A KÉK tagságáról:
Az elmúlt évben két új helyi csoporttal bővült a KÉK szervezete. Márciusban Topolyán, decemberben pedig Törökkanizsán alakult új helyi csoportunk. Ezzel 50 településen működik a KÉK. Sajnos ez csak papíron van így mivel Bácskertesen, Bajmokon, Kelebián, Nemesmileticsen, Szajánban és Zentagunarason a helyi csoportok nem működnek. Így az aktív csoportok száma 44. A 2005-ös évben nem működtek, de újra kezdtek dolgozni a bácskossuthfalvai és a tornyosi helyi csoportok.
A KÉK tagjai Vajdaság 54 településén élnek. A 2006-os Tanácsülés értelmében levettük a listáról mindazokat, akik a szervezet megalakulása óta nem fizettek be tagsági díjat. Ennek a határozatnak érvénybe vétele után a megalakulásunktól számítva 2006 december 31. bezárva a tagság helyzete a következő képen alakult:
- KÉK tagok:                                         603 személy
- pártoló tagok:                                        76 személy
összesen:            679 személy
- A listáról levettünk:                             181 személyt
- Kiléptek:                                                57 személy
- Elhunytak:                                               8 személy
összesen:             246 személy
Mindösszesen:    925 személy.

            Mindezek láttán elmondhatjuk, hogy a Keresztény Értelmiségi Kör olyan szervezet, amelyik a régi programjait megtartva minden évben tud valami újat tenni, és ez által hatást tud gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak vallási és népművelési életét.

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31