A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2005. évre

            Január:
A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) szervezésében január 14. és 16. között a bácsfeketehegyi Leuenberg Otthonban tartottuk a 2005. év első programját. Itt jöttek össze lelkigyakorlatra a KÉK pedagógus tagjai Vajdaság 13 településéről. Ez a rendezvény az újvidéki Ökumenikus Szeretetszolgálat támogatásával valósult meg, így a részvétel mindenki számára ingyenes volt. A lelkigyakorlatot dr Harmath Károly OFM atya vezette, és a Nevelés a Bibliában témát dolgozta fel.
21. és 23. között a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban a szegedi Családért és Munkáért Keresztény Alapítvánnyal együttműködve a GYISM (Gyermek,- Ifjúsági és Sportminisztérium) - Mobilitás támogatásával megkezdtük a Társ-suli program keretein belül a vajdasági trénerek képzését. A képzés vezetője Szászi Balázs volt, akivel további négy magyarországi tréner működött közre. Vajdaságból 11 településről 20 résztvevő jelentkezett. Ez volt az első, úgynevezett saját élmény, ahol a leendő trénerek megismerkedtek a Társ-suli előadásformájával, vagyis azzal, amit majd ők maguk tartanak a fiataloknak, ha már megkapták a tréneri diplomát, amit csak további előadások és gyakorlatok révén valósíthatnak meg.
28. és 30. között újabb lelkigyakorlatot tartottunk. Ezúttal a Domus Pacis lelkigyakorlatos házban a Keresztény Közgazdászok és Jogászok Társaságának egy része gyűlt össze. Dr. Harmath Károly atya vezetésével a Tízparancsolat a logoterápia nyelvén témát dolgozták fel. Az Apáczai Közalapítvány jóvoltából, aki teljes egészében fedezte ennek a hétvégének a kiadásait, a rendezvény ingyenes volt a 35 résztvevőnek.

            Február:
            Februárban tovább folytattuk a már nagy népszerűséget élvező nyilvános tribünjeinket a Helyi Csoportokban. Vajdaság 33 településén 17 előadó dolgozott fel egy-egy, beszélgetéssel egybekötött, témát.
13. és 15. között tartotta meg a KIFE – Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség a magyarországi Dobogókőn tíz éves jubileumi konferenciáját. Mivel a KIFE és a KÉK 2004. decemberében együttműködési megállapodást kötött Budapesten, így a szervezetünk meghívást kapott erre a találkozóra, amelyen Mester Imre projektmenedzser képviselt bennünket.

            Március:
            Márciusban 16 előadó segítségével 35 településen tartottunk nyilvános tribünt.
3-án a KÉK megtartotta III. Tanácsülését a szabadkai Diákotthon épületében. A havazás és rossz idő ellenére is 34 településről jöttek el a tanácstagok a gyűlésre, amelyen 10 napirendi pontban részletesen megvitatták a KÉK 2005-re előirányzott programjait.
Március 12-én Újvidéken a megtartották első találkozójukat a 2004-es évben elindult Bibliai Levelező Iskola koordinátorai. A program 2004 októberében indult a KÉK és a Hitélet szervezésében, azzal a céllal, hogy a Helyi Csoportokban a tribünökön kívül még egy tartalmas összejövetellel bővíthessük a tagság találkozóit, és Szentírás ismereteit. Márciusig 12 településen indult el a levelező iskola, amely a 2005. év végére már megduplázódott, és ma már a KÉK Helyi Csoportjainknak a felében működik.

            Április:
            Áprilisban 34 településen tartottunk nyilvános tribünt 19 előadó segítségével. Ebben a hónapban igen nagy megtiszteltetés ért bennünket, mert vendégelőadóként eljött Vajdaságba dr. Szabó Ferenc budapesti jezsuita atya, a Távlatok című folyóirat főszerkesztője, aki a KÉK szervezésében egy-egy előadást tartott Újvidéken, Szabadkán és Nagykikindán. A neves tanulmányíró és költő témája a Keresztények és a politika volt. Ezekre az előadásokra a KÉK meghívta a települések helyi magyar politikusait is (akik sajnos alig néhányan jöttek el).
12-én a Domus Pacisban találkozót szerveztünk azoknak a papoknak és állandó diakónusoknak, akik tagjai a szervezetünknek.
Április 23-án Óbecsén Regionális Eucharisztikus Találkozót szerveztünk. Az egésznapos programon három pap tartott előadást. Az első előadó ft. Pósa László volt, aki Krisztus megváltói áldozata címmel tartotta meg előadását. Őt követte ft. Kovács Ervin. Előadásának témája Az Eucharisztia ünneplése – a Szentmise fejlődése. A délutáni órákban ft. Dobó Tibor Az Eucharisztia lelkisége témára tartott előadást. Az összejövetelen, amely közös Szentségimádással és Szentmisével zárult mintegy 60-an vettek részt a környező helyi csoportokból.

            Május:
            Májusban 35 településen tartottunk nyilvános tribünt 17 előadó segítségével.

            Június:
            Június 3. és 5. között eredményesen folytatódott egy módszertani képzéssel a januárban megkezdett Társ-suli trénerképző. A szegedi Szászi Balázs és háromfős csapata által vezetett képzés második fokozatán 11 vajdasági és 6 magyarországi trénerjelölt végezte el a tanfolyamot. Az itt jelen levők jogot nyertek, hogy a jövőben hospitálóként és gyakornokként közreműködjenek a tréningek vezetőivel a Társ-suli rendezvényein. 
11-én, szombaton Bibliai napot szerveztünk Szabadkán. Az előadónk ft. mr. Horváth Endre volt, aki a találkozónak a Szeretnénk Jézust látni címet adta. Ez az egész napos rendezvényünk immár hagyományosnak mondható, hiszen harmadszor szerveztük meg Szabadkán a Bibliai napot. Horváth atya rendkívül színvonalas előadásait mintegy 50 érdeklődő kísérte figyelemmel. A rendezvény ezúttal is hozzájárult a Vajdaság más-más településein élő magyar keresztények kapcsolatteremtéséhez, hiszen a szabadkaiakon kívül a résztvevők között voltak palicsi, kelebiai, oromhegyesi, adai, moholi, apatini, bácskertesi, de még nagykikindai és kisoroszi tagjaink is.

            Július:
            A barátságosnak még nagy jóindulattal sem nevezhető időjárás ellenére 134 érdeklődő jelent meg július 2-án, szombaton, a horgosi Domus Pacis lelkigyakorlatos házban a KÉK első barátkozási napján. Meglehetősen nagy érdeklődés mellett zajlott tehát ez a rendezvényünk, amely Miskolczi József elnök üdvözlő szavaival vette kezdetét. Ezt követően a jelenlévők meghallgatták dr Harmath Károly atyának, a KÉK alelnökének előadását, mely az önzetlenség, az egymásra figyelés, az egymásért létezés szépségeiről szólt. Az egymáshoz való viszonyulás volt a témája az előadást követő csoportmunkáknak is. A négy csoportban, amelyeket Miskolczi József, Harmath Károly atya, Palatinus István atya és Surányiné Réti Katalin, szabadkai református lelkésznő vezettek. A beszélgetés középpontjában Szent Pál apostol leveleinek szentírási idézetei voltak. Ebéd után ismét csoportmunka következett. Ezúttal is négy csoport alakult, mindegyik más-más témával foglalkozott és minden résztvevő annak a csoportnak a munkájába kapcsolódhatott be, amelyiknek a témája leginkább felkeltette az érdeklődését. Az egyik csoport Horváth Endre atya vezetésével a Bibliáról illetve a KÉK és a Hitélet közös vállalkozásaként elindított Bibliai Levelező Iskoláról beszélgetett. A másik csoportban a keresztény fiatalok küldetése volt a téma, ezt a csoportot dr Magyar Lóránt, a KÉK alelnöke vezette, akivel Szabó Anikó, a KÉKifi egyik alapítója és Surányi Zoltán működtek közre. A harmadik csoportban az önkéntesség volt a téma. A csoportot Mester Imre, a KÉK projekt-menedzsere irányította, miközben Karó László diakónus, a Szabadkai Egyházmegye Caritasának munkatársa, valamint Varga Regina, a Poverello Alapítvány koordinátora számoltak be szervezeteik áldásos tevékenységéről. Ebben a csoportban a Tau közösség egyik tagja tett szívhez szóló tanúságot a szenvedélybetegségből való szabadulásról Isten kegyelmének hatékony segítségével. A KÉK tagságának példamutató küldetéséről beszélgettek abban a csoportban, amelyet Palatinus István atya vezetett. Azon kívül, hogy a csoportmunkák során minden résztvevő kifejthette véleményét az adott témáról, a szünetekben a különböző településekről érkező KÉK-tagok beszélgettek, barátkoztak, régi ismerősök élték át újra a találkozás örömét, elevenítették fel közös élményeik emlékét. A minden tekintetben nagyon sikeres rendezvény szentmisével zárult, amelyet ft Palatinus István mutatott be.

            Augusztus:
            A KÉK újvidéki helyi csoportja volt a házigazdája augusztus 27-én a 2005. év második biblianapjának. Akárcsak júniusban Szabadkán, az előadó most is mr. Horváth Endre atya volt. Előadásának címe: Szeretnénk Jézust látni – Istennel való találkozás a Jelenések könyve alapján. A rendezvényen kb 30-an vettek részt, ami a nyári szabadságok idejére való tekintettel szép számnak vehető.
Első ízben rendezte meg a Tiszai Tábort a Keresztény Értelmiségi Kör adai és moholi helyi csoportja. Adán a Tisza partján festői környezetben, nyaralással egybekötött, keresztény tematikájú előadásokon vehettek részt az odalátogatók. Az előadásokat nagy érdeklődés kísérte, minden héten két előadást tartottak a meghívott előadók (tiszteletesek és hitoktatók). A tábort a résztvevők díjmentesen vehették igénybe augusztus első négy hetében.

            Szeptember:
            Szeptember 17-én A Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban tartotta 20. elnökségi ülését a Keresztény Értelmiségi Kör. Az elnökségen kívül a megbeszélésekre meghívást kaptak a KÉK projektumainak vezetői is: Biacsi Antal, aki a Szép Ferenc Emlékbizottság projektumvezetője, Frank Marika, aki a Társ-suli vezetője, és ft. Utcai Róbert, akit a KÉKifi új elnökének választottunk ezen az ülésen. Ezen kívül jelen voltak a Hírvivő, a Hét Nap és a Magyar Szó újságírói is. Az egész délelőtett magába foglaló megbeszélésen 14 napirendi pontot vitatott meg a KÉK elnöksége.

            Október:
            Októberben tovább folytattuk a KÉK nyilvános tribünjeit a Helyi csoportokban. Ezúttal 37 településen volt előadás 21 előadó segítségével.
22-én Nagykikindán a Szent József lelkigyakorlatos házban Biblianapot rendezett a Keresztény Értelmiségi Kör helyi csoportja. Az előadásokat, melyeket ft. Dobó Tibor oromhegyesi plébános tartott, a helybeli KÉK és a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat tagjain kívül meghallgatta még számos (összesen 27-en) keresztény testvér Szabadkáról, Törökbecséről, Oromhegyesről és Kisoroszról. Az előadások fő címe a következő volt: Az Eucharisztia értelmezése az Újszövetségben. A nagykikindai biblianap, csakúgy, mint az előző kettő is, amely ebben az évben került megrendezésre, szentmisével zárult.
E hónap utolsó hétvégéjén került sor a KÉK egy újabb kezdeményezésére. 29-én a szabadkai Diákotthonban megtartottuk a Keresztény Középiskolások Versmondó Szemléjét. A 15 középiskolás közül, akik Adáról, Bácsgyulafalváról, Bajsáról, Csókáról, Kisoroszról, Ludasról, Magyarcsernyéről, Magyarkanizsáról, Nagykikindáról, Palicsról, Péterrévéről, Óbecséről és Szabadkáról érkeztek, az első helyen a temerini Kurcinák Szilvia végzett, aki Óbecsén jár középiskolába, második helyezett Kulcsár Sarolta, a harmadik pedig Rab Irisz, mindketten péterréveiek. Sajó Sándor, Reviczky Gyula, Wass Albert és más, vallási témát feldolgozó költők verseivel vetélkedtek a benevezett középiskolások. A versmondók produkcióit háromtagú zsűri értékelte: Kálló Béla színművész, Bálint Irén magyartanárnő és Sebestyén Tibor nyugalmazott színművész.

            November:
            Novemberben 42 településen tartottunk nyilvános tribünt 25 előadó közreműködésével.

            December:
            Az iroda és a Helyi csoportok nem szerveztek semmilyen programot.

            Általános összefoglaló és észrevételek:
            A KÉK a 2005-ös évben volt a legrosszabb anyagi helyzetben fennállása óta. Annak ellenére, hogy közel 50 helyre adtunk be kérelmet a különböző projektumaink pénzelésére, mindössze három pályázatunkat értékelték pozitívan az alapítványok, és ezekben az esetekben is csak minimális összegeket hagytak jóvá számunkra. Az Illyés Közalapítvány 80.000 forintot adományozott az iroda fenntartásának költségeire, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 100.000 forintot adott, amit az előadók útiköltségének a megtérítésére tudunk majd fordítani, és a Tartományi Kisebbségügyi és Oktatási Minisztérium 80.000 dinárt adott a Keresztény Középiskolások Versmondó Szemléjének a megszervezésére.
Ezért kimondottan hálásak, kell hogy legyünk a szabadkai Funero Temetkezési Magánvállalatnak és a szintén szabadkai TippNet Informatikai Kft-nek, akik egész éven keresztül biztosították az irodában dolgozók személyi jövedelmét. Az iroda 2005 szeptember 1.-ig két emberrel dolgozott. Szeptember elsején az iroda projekt-menedzsere Mester Imre saját elhatározásából más munkahelyre távozott.
A már fent említett pályázati támogatások elmaradása miatt a KÉK több 2005-re tervezett programja is elmaradt.
A KÉK helyi csoportjaiban is voltak változások. A muzslyai-nagybecskereki Helyi Csoport egy közös gyűlésen saját elhatározásából kilépett a szervezetből, ugyanakkor egy újabb helyi csoport alakult Csonoplyán. Zentagunaron, Tornyoson, Szajánban és Bácsgyulafalván a KÉK helyi csoportjai nem végeztek semmilyen tevékenységet a 2005-ös esztendőben.

            2005-ben három új programmal indult a KÉK, amelyeket szeretnénk hagyományossá tenni a jövőben. Az első a KÉK Barátkozási napja, a második az adai nyári tábor, a harmadik pedig a Keresztény Középiskolások Versmondó Szemléje. Mindhárom program igen jó fogadtatásra talált a tagság és az érdeklődök körében, ezért joggal bízunk e programok további létében és sikerességében.

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31