B év – Évközi 15. vasárnap

Ám 7, 12-15

Zs 84, 8-14

Ef 1, 3-14

Ef 1, 17-18

Mk 6, 7-13

„Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz…” (Zsid 1, 1) Ez kezdetben személyen kommunikáció volt, ám hamar egy sokkal emberszerűbb képlet alakult ki: az Isten embereket küld, hogy tanítsák az embereket. Gyakorta nem is túl pallérozottakat, amiképpen erről Ámosz próféta is beszámol: „Nem voltam én próféta, sem prófétának fia: pásztor vagyok és fügét termesztek.” (Ám 7, 14b) Jézus sem különb a válogatás terén, egyszerű, dolgos embereket hív meg, akik követik is őt. Mi több küldi is őket, hogy hirdessék az igét az embereknek. Így tehát az apostolokon keresztül jutott el az örömhír az emberiséghez. És a folyamat a mai napig sem ált meg. Ma is választ ki az Isten férfiakat és nőket, hogy külön is elkötelezve magukat, tegyenek tanúságot az igazságról. (vö. Jn 18, 37) Még akkor is, ha emiatt megszólják az igehirdető embert. Mert bizony nem mindenki befogadó. Velük kapcsolatban jegyzi meg Jézus: „Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” (Mk 6, 11) Mégis inkább a pozitív hozzáállásnál maradjunk, tehát magánál az ige öröménél, mely Krisztusban valósult meg. Hisz nincs nagyobb öröm annál, mint annak tudata, hogy „Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán,” (Ef 1, 7) Hisz nincs nagyobb öröm annál, mint részesülni a megbocsátásban. Ezt minden ember jól tudja, ki valaha is átélte a bűn súlyát, hogy valami rosszat tett embertársának vagy az Istennek. A megjavulás és bűnbánat szándéka nyitja meg az üdvösség útját, a megtérést, ami nem más, mint az igehirdetés elfogadása és a kegyelemben való részesedés kezdete Krisztusban, amiképpen erről Pál apostol is ír: „Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét” (Ef 1, 13a) Igen, a hívő ember hite a Szentlélek által válik igazán élővé, motiválja őt, aktívvá teszi a jó cselekedetek gyakorlására. Mindehhez csak arra van szükség, hogy elfogadjuk az Isteni igazságot, még ha azt az Isten tökéletességéhez mérten nagyon is esendő emberek közvetítik a számunkra.

Kormányos Zoltán atya

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30