A. év - Pünkösdvasárnap

ApCsel 2, 1-11

Zs 103, 1.24.29-31-34

1 Kor 12, 3b-7.12-13

Jn 20, 19-23

Istentől földi életünkre kapható legnagyobb ajándék amit csak kaphatunk a Szentlélek. Kiáradása és működése életünkben misztikus. Küldetése ellenben ismeretes: a Szentháromság mindenhatóságának, teremtő erejének és természetfölötti hatásának megnyilatkozása. Ő adja a megszentelést, az isteni életben való részesedést és az istengyermekség kiváltságát. De, hogy mindezt miképpen is képes adni anélkül, hogy Ő maga ne lenne kevesebb, rejtély. Igazán talán meg sem fejthetjük eme titkot, noha a Bibliában is használt szimbólumok segíthetik a megértést. Kezdjük az első kiáradással, ami a tanítványokra történt és ami így van leírva: „Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek…” (ApCsel 2,3-4a) Gondolkozva a dolgon a Szentlélek nem is választhatott volna jobb megnyilvánulási formát, mint a lángnyelvek. A tűz egy bizonyos tulajdonságában olyan, mint a szeretet. Abban, hogyha megosztják, azaz meggyújtanak vele mást, több lesz, és az eredeti láng sem lesz kisebb vagy kevesebb. És ha a Szentlelket is valami tűzként képzeljük el, melyből lángnyelvek nyúlnak ki, s mintegy meggyújtják az embert, amiképpen mi a gyertyát, úgy már érthetővé válik, hogy tud megosztódni és mégis önmaga maradni. Persze ez csak hasonlat, egy próba mindezen láthatatlan kegyelmi esemény megmagyarázására. És maradva a példánál, a hívő emberen múlik, hogy ezt a lángot, mennyire táplálja, lelohasztja, vagy hagyja magában kialudni. Azaz mennyire él azzal a kegyelemmel, melyet a Szentlélektől kapott. Nyilván minél inkább él vele, az annál jobban meglátszik viselkedésén, amiképpen egy nagyobb tűz fényét és füstjét már messziről is észreveszünk, szemben a pislákoló gyertyánál. És erről Jézus egy példabeszéde juthat eszünkbe: „Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5, 15-16) Jobb tanítást nem is kaphatnánk Jézustól arra vonatkozóan, hogy mire is kell felhasználnunk a Szentlélek kegyelmi adományait. Nem elrejteni, hanem élni és kamatoztatni ama különféle szolgálatokban, melyekkel életünk során találkozunk. Nem kell itt feltétlenül nagy dolgokra gondolnunk, hiszen „aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek a legkisebbek közül… nem veszíti el jutalmát.” (Mt 10, 42) Vagyis akár a leghétköznapibb dolgokban való segítés is az embertársak szolgálata. És erre kapjuk meg a Szentlélek legfőbb ajándékát: a szeretetet.

Kormányos Zoltán atya

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30