Konkrét cselekvésre van szükség

"Konkrét cselekvésre van szükség a nemzetek felelõsei részérõl"
2011. 01. 08. 10:43
Január 7-én több arab nyelvû újság közzétette Michael Fitzgerald érsek, egyiptomi apostoli nuncius jegyzékét, melyben XVI. Benedek pápának a közel-keleti keresztényekre vonatkozó szavait értelmezte. A Szentszék Arab Liga melletti küldötte utalt rá, hogy egyesek bírálták a Szentatya állítását az alexandriai kopt templom ellen elkövetett merényletre vonatkozóan.
Mint ismeretes, a pápa minden vasárnap a Szent Péter téren összegyûlt hívekkel együtt mondja el az Úrangyala-imádságot. Január másodikán, az ima után a következõket mondta: "fájdalommal értesültem arról a súlyos merényletrõl, amelyet Egyiptomban, az alexandriai kopt keresztény közösség ellen követtek el. Ez a halált okozó gyalázatos tett sérti Istent és az egész emberiséget, csakúgy, mint azok a bombák, amelyeket az iraki keresztények otthonai közelében helyeztek el, hogy hazájuk elhagyására kényszerítsék õket. A keresztények elleni erõszaknak ezt a stratégiáját látva, amely a lakosság egészére következményekkel jár, imádkozom az áldozatokért és hozzátartozóikért, valamint arra bátorítom az egyházi közösségeket, hogy tartsanak ki a hitben és az erõszakmentességrõl való tanúságtételben, amelynek forrása az evangéliumban van". Az egyiptomi apostoli nuncius itt a pápa két kijelentésére hívja fel a figyelmet: az egyik az, hogy a keresztények elleni merénylet hatással van az egész lakosságra, a másik, hogy a merényletre válaszoljanak erõszakmentességgel.

Január elsején XVI. Benedek pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén emlékeztetett rá, hogy a hívek a hagyomány szerint az év elsõ napján a békéért imádkoznak. "imáink révén segíteni kívánunk minden személynek és minden népnek, különösen a kormányok felelõseinek, hogy egyre határozottabban haladjanak elõre a béke útján" - hangzottak a pápa szavai; majd arra szólította fel az embereket, hogy ne csüggedjenek az önzés és az erõszak erõit látván. "A szavak nem elégségesek; konkrét és szüntelen cselekvésre van szükség a nemzetek felelõsei részérõl". Minden személyt hasson át a béke lelkülete - hangsúlyozta a Szentatya.

XVI. Benedek utalt béke világnapi üzenetére, amelynek A vallásszabadság a béke útja címet adta. Igaz, az üzenet rögtön az elején felidézi azt a merényletet, amelyet a bagdadi templom ellen követtek el, és amely számos keresztény halálát okozta. Azonban szól azokról az elõítéletekrõl és ellenségeskedésekrõl is, amelyek a hívõk és a vallásos jelképek ellen irányulnak. Bár a keresztények képviselik azt a vallási csoportot, amely a legtöbbet szenved az üldöztetéstõl, a pápa minden hívõre kiterjeszti megfontolásait. Védelmébe vesz minden vallást, amikor megállapítja: "a vallást akkor védelmezik, ha védik a vallási közösségek jogait és szabadságát. A világvallások és a nemzetek vezetõi újítsák meg elkötelezettségüket a vallásszabadság elõmozdítására és védelmére, különös tekintettel a vallási kisebbségekre; ezek nem jelentenek fenyegetést a többség számára, inkább alkalmat nyújtanak a párbeszédre és a kölcsönös kulturális gazdagodásra. A vallási kisebbségek oltalmazása az ideális módja annak, hogy megszilárdítsák a jóakarat, a nyitottság és a kölcsönösség lelkületét, amely biztosíthatja az alapvetõ jogok és szabadságok védelmét a világ minden térségében és régiójában". Meg kell jegyezni, hogy ezek a szavak nem pusztán a keresztényekre vonatkoznak, hanem minden vallásra - olvasható az  egyiptomi apostoli nuncius jegyzékében.

XVI. Benedek pápa január elsején, a déli imádság után emlékeztetett rá, hogy idén ünnepeljük a II. János Pál által kezdeményezett és Assisiben megrendezett béke-imanap 25. évfordulóját. Bejelentette, hogy ebbõl az alkalomból elzarándokol Szent Ferenc városába, ahová meghívta a különbözõ hagyományú keresztényeket és más vallási hagyományok követõit. Minden jóakaratú embert arra szólít, hogy újítsák meg elkötelezettségüket, és hitüket a békét szolgálva éljék meg.

A pápának ezen állításai világosan mutatják, hogy senkit sem bátorít egyetlen állam belügyeibe való beavatkozásra sem. Mind az egyéneket, mind a kormányokat arra szólítja fel, hogy tartsák tiszteletben a különbözõ közösségek vallását és hitgyakorlatát, elõmozdítva ezáltal a társadalmak összhangját és békéjét - fejti ki jegyzékében Michael Fitzgerald érsek, egyiptomi apostoli nuncius.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30