Jézus szíve tisztelet

A katolikus imakönyvekben a 19. században jelenik meg és egy katolikus jámborsági forma és spiritualitás kifejezése, amely felfedezhetõ az anglikán egyházban is. Ebben Jézus szíve a szeretetét szimbolizálja. A tisztelet alapszövege Jn 19,33-37 „Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem 34az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belõle. 35Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. 36Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: "Csontját ne törjétek!" 37Vagy egy másik helyen: "Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak." Krisztus oldalából folyó vér az egyház szentségének forrása. A kultusz kezdete Fõleg szt. Pál és szt János írásai nyomán legkorábban a 11 században a bencés és ciszterci lelkiségben jelenik meg. Anzelm és Bernard elmélkedésiben is vissza tér. Majd a ferences, domonkos és karthauzi szerzetesek is átveszik ezt a jámborsági formulát. A késõ középkori német misztikára vezethetõ vissza és kapcsolatban áll a Biblia Énekek éneke könyvének misztikus értelmezésével. pl. Magdeburgi Mechtild (1207-1282), és Heftai Gertrud (1256-1302) és Seuse-i Heinrich (1295-1366) munkásságára valamint különösképpen Alacoque Margit Maria, látomásaira, amelyet 1673-1675 között élt át, akkor amikor a szentáldozáshoz járult. A 16.századan meghatároz aszketikus és misztikus irányzat lesz. Megtalálható Lansperg (d. 1539) karthauzi szerzetes imáiban Kölnben és Blois (Blosius; 1566), valamint Lessile-i a bencés apát imádságaiban, Avillai Szt. János elmélkedéseiben (+1569) és De Sale Szt. Ferenc elmélkedéseiben is. A kultusz terjesztõi A Jézus szíve kultuszt fõleg a Jezsuiták terjesztették mivel Alacoque Margit Claude de la Colombière jezsuita volt és felvette ezt a jezsuita spiritualitás gyakorlatba. Elterjesztésén még Eudes szt. János is buzgólkodott. Ezért a tisztelet a jezsuiták által vezetett missziókba is elterjedt. A hónap elsõ péntekén mondtak litániát és misét Jézus szíve tiszteletére. Amikor a jezsuita rendet betiltották a 18. században akkor a Jézus szíve kultuszt is betiltották és csak a Jezsuiták újra engedélyezésével indult újra. Franciaországban Peter Coudrin megszentelt élet társaságot alapított Jézus Szíve tiszteletére 1800-ban. A legismertebb ilyen nevû rend a Hawai-t misszionálta. Olaszországban Clelia Merloni apátnõ alapított apáca rendet ilyen névvel Viareggio-ban 1894-ben. A Jézus szíve litánia létezik az anglikán liturgiában is melyet a katolikusoktól vettek át. A felvilágosodás és Magyarországon a josefinizmus nem kedvezett a kultusz terjedésének. Az egyház liturgiája tartózkodó volt egészen addig amíg a teológiáját ki nem dolgozták. A 18-19. század egyik legjelentõsebb lelkiségi mozgalma lett. Pápai megnyilatkozások XIII. Kelemen pápa elõször 1765-ben a lengyel püspököknek engedélyezte a kultusz országos terjesztését és a Jézus szíve misét. IX. Pius pápa 1856-ban az egész egyházra kiterjesztette és fõleg betegáldozatás kapcsán ajánlotta a papok figyelmébe. 1899-ben XIII. Leó pápa Annum Sacrum enciklikájával az egész világra kiterjesztette a Jézus szíve tiszteletet és engedélyezte a litániáját is. 1928-ban XI. Pius pápa enciklikája „Miserentissimus redemptor” "A legszentebb Jézus kimeríthetetlen szeretetérõl írt." Ez az elsõ enciklika amely kísérletet tesz a kultusz teológiai meglapozására. XII. Pius pápa Május 13-ra tette az ünnepét 1856-ban a kultusz 100 éves évfordulójára megjelent „Haurietis aquas” („teremtsetek vizet”) enciklikájával. Pünkösd utáni második vasárnap Jézus szíve vasárnapja, valamint minden hónap elsõ péntekén mondnak litániát Jézus szíve tiszteletére. Jézus szívében magát az Isten-embert ünnepeljük, de úgy hogy Jézus szeretetére irányítjuk a figyelmünket. A szív a Bibliában az emberi gondolkodás központja, mert a felismerésekhez döntés is járul, tehát az ember érzelmi és értelmi központja. A görög filozófiában az értelem a fejben, az agyban lakik és a szív csupán az érzelmek központja. A kultusz változása Jézus szíve kép mellett elterjedt az egyházban és Mária szíve kép is a 20 sz. második felében. A kultusz veszített népszerûségébõl fõleg azért mert katolikus berkekben csak az érzelmi vonatkozásait hangsúlyozták és a bûnbánati jellege háttérbe szorult. Az ökumenikus mozgalmak sem kedveztek a kultusz fejlõdésének. II. János Pál ezen akart segíteni, amikor hangsúlyozta a tisztelet fontosságát és kezdeményezésére húsvét második vasárnapján az isteni irgalmasságot ünneplik a katolikus egyházban. A Katolikus egyház katekizmusában a Jézus szíve tiszteletet Kriszto-centrikus alapokra helyzeték. A nem katolikus egyházak általában elutasítják a Jézus szíve tiszteltetet, de a kriszto-centrikus alap az ökumenikus párbeszéd kiinduló alapja is lehet. Képi megjelenítés Képi megjelenítése egy Jézus alak, amelynek szíve külsõleg is ábrázolva van. Ez az ábrázolás azonban ellentmond az emberi anatómiának mivel általában a mell közepére helyezik. Az oka, hogy a tisztelet nem az emberi szervet tiszteli a szívben, hanem a szívet mint a szeretet õsi biblikus szimbólumát használja. A Jézus szíve tiszteletet lengyel katolikus szerzetes nõvér Maria Faustyna Kowalska látomásai segítségével német területre is úja vissza vitték. Az apácát és látomásait indexre tették csak II János Pál rehabilitálta. Magyarországi tisztelet Az elsõ jeles barokk templom a Tihany-i bencés apátság, amelynek oltára Jézus szívét ábrázolja (1750), majd a Jezsuiták Tihany Vízivárosi templomát (1765) dedikálták Jézus szíve tiszteletére. Magyarországon több mint 200 templomot szenteltek Jézus szíve tiszteletére. Számos egyházi újság jelent meg Jézus szíve tiszteltére, Jézus Szívének Apostola, Bp, 1948-tõl. Jézus szívének hírnöke Bp 1937-1944-ig. Ima apostolkodást szolgáló Jézus Szíve szövetség létezett 1865-1946 között, tagjai 10-es csoportokba szervezve nevelte komolyabb vallásosságra. Férfiak, asszonyok és leányok imakörei voltak. Tagjaik a karitatív munka mellett házasság rendezésben buzgólkodtak. Jézusszíve ünnepén Bp-en körmenetet tartottak és a Vigadóban nagygyûlésre jöttek össze. Sajtó termékeit Társulati értesítõ 1870-81, Jézus Szent szívének hírnöke 1881-36, de volt heti és havi értesítõ is. Sõt ebbe a csoportba tartozott a Szív újság is 1925-30. A szövetség 1942-ben 150.000 tagot számlált. Dr. Benyik György atya

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30