Jézus Szent Szíve

A hitéletünkben jártas keresztények ismerik a Jézus Szíve-tiszteletet, fõleg az „elsõpénteki nagykilenced" gyakorlata révén.

Történeti háttere ez: amikor az egyház hitélete megkívánta, Jézus úgy sietett segítségünkre, hogy – a kinyilatkoztatás „hivatalos” fényében – hiteles üzenetet küldött Alacoque Szent Margit által. Rámutatott Szívére, testi szívét megérintõ érzelemvilágára, fõleg szeretetére. „Isten szeretete Jézus kereszten átszúrt Szívében nyilvánult meg, és viszontszeretetet hoz létre." (XVI. Benedek pápa)

Jézus célja tehát az volt, hogy nemes érzelmekben gazdag, bensõséges, baráti kapcsolatra léphessen velünk. Ennek - a dolog természeténél fogva – bizonyos hitéleti gyakorlatokban részünkrõl is meg kell mutatkoznia. Például úgy, hogy Jézus szeretetének viszonzásaként kilenc egymás utáni elsõ pénteken szentáldozást ajánlunk fel. A maga részérõl így szólt: „Szívem irgalmában megígérem, hogy mindazoknak, akik e kérésemet teljesítik, megadom a végsõ bûnbánat kegyelmét; nem halnak meg a nekik szükséges szentségek nélkül."

Jézus ezzel az ígéretével az utóbbi századokban hatalmas tömegeket vonzott magához. Sajnos, a múlt század közepétõl ez a buzgóság lehanyatlott. Sokféle oka van ennek. Egyik az, hogy a jobb megértés hiánya miatt a hívek számára a gyónás volt a fontos: „Gyónni megyek - elsõpéntek van!" Pedig Jézus a gyónást nem is említette. Igen, gyónjon meg, aki lelkiismerete terhén könnyíteni akar, de a cél a bensõséges eucharisztikus találkozás gyümölcse: az elmélyülõ barátság Jézussal. A szívek találkozása. Szeressük meg Jézust, éljünk vele személyes, szívtõl szív felé forduló barátságban. Igen, bûnösök vagyunk, dehát Jézus „nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bûnösöket" (Mk 2,17). Õket vonzza Jézus irgalmas Szíve - többek között az elsõpénteki felhívással is. Mennyire kedvez ez a fordulat a Jézus Szíve szerinti lelkiségnek!

Tudatosítsuk, hogy mit jelent az örök élet, örök boldogság - és mit a kárhozat. Emlékeztessünk rá, hogy Jézus várja barátságunkat - baráti szívvel. Kapcsolatunk elmélyítése igényli a rendszeres ismétlést – kilenc alkalommal, ahogyan Jézus akarja. A gyónás e téren csak eszköz, szükséges eszköz. És hogy jól használjuk ezt az eszközt, ne elsietve, ne tömegben, hanem komolyan, tehát inkább pár nappal elõbb végezzük el gyónásunkat.

(Hevenesi János, SJ elmélkedése alapján)

 

2013-ban Jézus Szent Szívének ünnepe, június 7-én (pénteken) van.

 

******************

Ígéretek, melyeket az Úr Jézus Szíve tisztelõinek tett:

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.

2. Családjaiknak megadom a békét.

3. Minden bánatukban megvigasztalom õket.

4. Életükben, de különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.

5. Minden vállalkozásukat megáldom.

6. Abûnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és végnélküli tengerét.

7. Alanyha lelkek gyorsan buzgókká lesznek.

8. Abuzgó lelkek hamar nagy tökéletességre jutnak.

9. Megáldom házaikat, hol Szívem képét kifüggesztik.

10. Megadom a papoknak a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megtérítsék.

11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm.

12. Jézus Szívének nagy ígérete: Mindazok, akik kilenc egymást követõ hónap elsõpéntekén szentáldozáshoz járulnak, nem halnak meg szentségek nélkül.

 

******************

ALACOQUE SZENT MARGIT MÁRIA 1647. július 22-én született Franciaországban. Apjának, Alacoque Kolos királyi fõjegyzõnek Lamyn Filiberta volt a felesége. Hét gyermekük közül Margit volt az ötödik. Margit nyolcéves korában elvesztette édesapját, kilenc évesen lett elsõáldozó. Apácaként akart élni, kolostorba vonult, de súlyos betegsége miatt (gyermekbénulás) el kellett hagynia a zárdát. Ám a Szûzanya közbenjárására felgyógyult. 1667 táján ismét felébredt benne a szerzetesi élet iránti vágy, így 1671. augusztus 25-én a Sarlós Boldogasszony rendjébe, a „vizitációs nõvérek” közé lépett, újonc lett. Nevét Mária Margitra változtatta. Teljesen átszellemülten élt. Három, az egész Egyházra nézve nagy jelentõségû kinyilatkoztatást kapott. Elsõ látomásában Margit Jánosként az Úr keblén pihenhetett. Második látomásában Jézus azt kérte, hogy az emberek hálátlanságáért engeszteljen: minden elsõpénteken járuljon szentáldozáshoz, és minden csütörtökrõl péntekre virradó éjszaka egy órát virrasszon. A harmadik jelenésben Jézus külön ünnepet kért Szíve tiszteletére. Az ünnepet el is rendelte XIII. Kelemen pápa 1765-ben.

 

 

Budapest, 2013. június 7.

Szeretettel és mindennapi imáimmal: Dávid M. Bernadette szerzetesnõvér

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30