Irgalom és könyörületesség

Akik rendszeresen figyelemmel kísérik a magyarországi eseményeket, azok minden bizonnyal nem kis megdöbbenéssel vették a hírt, hogy a bíróság két tinédzser gyilkost 14 évi büntetésre ítélt. Az elitéltek 16 évesek, a kaposvári Táncsics Gimnázium másodikos diákjai. K. Mihály és V. Dávid 2008. május 21-én a város egyik tavához csalták, s ott kézzel, bottal és kövekkel összeverték osztálytársukat, Szabó Józsefet. A bántalmazott fiú elvesztette eszméletét. A két támadó belökte a tóba Józsefet, s az ájult fiú belefulladt a vízbe. Az elkövetõk korábban barátságban voltak az áldozattal, s tettüket azzal magyarázták: a jó viszony megromlott, és József terhükre vált. Az ítélet azért  került a figyelem középpontjába, mert elõször történt meg, hogy egy bíró az indoklásban a következõkre hivatkozik: „ hiányzott az irgalom, a könyörületesség, a szánalom, a megrendülés és a jóság. A szülõk nem nevelték õket az élet tiszteletére olyan módon, hogy ne jussanak el ennek a brutális bûncselekménynek a megvalósításához.”

Mindannyiunk számára elgondolkodtató a bûncselekmény is, de az ítéletben elhangzottak is. A szülõk természetesen azzal védekeznek, hogy a gyerek sokszor átveri a szüleit, kicsúsznak az ellenõrzésük alól. Ez igaz. Tehát, mindannyian felelõsek vagyunk egymásért. A felelõsség azonban legközvetlenebb formában maga a személyes felelõsség a bûn elkövetõje részérõl. A kérdés az, hogy a fiataloknak van-e lehetõségük arra, hogy a társadalom tagjaitól nevelésben részesüljenek, vagy a bûn és a rossz annyira elhatalmasodott, hogy már lassan csak puszta követõivé válnak a felkínált életvitelnek, viselkedési formáknak.

A lelkiismeret hangja mindinkább elhalkul az emberekben. A világ valami mástól hangos. Nem beszélünk eleget az élet értékérõl, s szinte megdöbbentõ az, hogy miközben oly nagyok az elvárások az iskolában a tudás minden szintjén, addig háttérbe szorulnak azok a dolgok, melyeket ha figyelmen kívül hagyunk, akkor oly nagyon visszaütnek, hogy magát az élet élhetõségét kérdõjelezik meg. Lassan oda érünk, hogy ki kell mondani: élhetetlen világot teremtettünk magunknak.

Nem eléggé sújtanak  bennünket a természeti katasztrófák, az ipari balesetek környezet-pusztításai, még mi magunk is nekiesünk a másiknak, hogy kioltsuk az életét. A Biblia elsõ, leírt gyilkossága testvérgyilkosság, s ez azt üzeni, hogy mindig, bárhol is megölnek egy embert, a testvért ölik meg. Az ember nem lehet más csak testvérgyilkos, vagy nem emberekrõl van szó. Pedig az utóbbihoz ragaszkodunk.

Valljuk meg tisztességgel, hogy ma alig beszél valaki a fentebb említett erényekrõl. Pedig azok hiánya, íme kézzelfogható, s az ilyen ember a társadalom legveszélyesebb alanya. Irgalom és jóság, könyörületesség és szánalom.

No persze! Ha gyakrabban ott lennénk a szentmiséken, s lelkünkben azonosulnánk a fohászokkal: Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz!  Vagy a keresztúti ájtatosságokon: Könyörülj rajtunk Urunk! Ám a fiatalok mind kevesebb számban vannak jelen ezeken a helyeken, s oda mennek, ahol szabad utat kapnak az ösztöneik kiélésének. Késõbb majd belátják, hogy vesztesek. A szabadságba való menekülés a fogságba vezetett, mert nem szabadságról, hanem csak szabadosságról volt szó.

Lassan hallja meg a világ, hogy a gazdasági válság, a pénzügyi csõd, s mindezen nehézségek hátterében az ember válsága van, erkölcsi magatartása. Sajnos kevesen vannak, akik hiteles szószólói a megoldásnak.

Mert ma még nem szerepel a gazdaság, a bankrendszer, a társadalmi élet irányítói és a politika nagy szereplõinek szótárában az irgalom és könyörületesség, a szánalom és a jóság. Helyette termelékenység, adókulcs, kamatláb, jobb - és baloldaliság. Azonban ha élni akarunk, akkor szükségessé válik egy új kommunikációs rendszer. Fülek, melyek hallanak, és szívek, melyek éreznek. S noha nem nagyböjtben vagyunk, de a bûnbánat mindig aktuális: aki mindezt látja és nem sír, s nem tesz semmit ellenében, az élõ hittel nem bír.

Ft. Dobó Tibor

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30