Hamis Messiások

A Messiás várása, a messianizmus szinte egyidõs a szidósággal. A messianizmus tanulmányozása komoly feladatot jelent. Függetlenül attól, hogy bizonyos bibliai utalások nagyon sajátosan is értelmezhetõek, le kell szögeznünk: Egy nép, egy világ várta a Messiás jövetelét a Krisztus születését megelõzõ korokban.

Izaijás próféta jövendölése mélyen belevésõdött a hívõ zsidók lelkébe. Ismerjük azt a néhány igen fontos utalást a Messiással kapcsolatban, melyek beteljesülését a keresztények kétezer éve Jézus Krisztus személyéhez kötik.

S azután itt van Keresztelõ Sz. János, aki Jézusnak kortársa. Az õ nagysága abban fedezhetõ fel, hogy a Messiás várását és érkezését helyesen értelmezi.

Lehet olyanokat olvasni, hogy Jézus, mint buzgó zsidó, azt feltételezte magáról, hogy Õ a Messiás – noha, csak egy volt azok közül, akik várták a Messiást. Jézust azonban tette igazolták, s a kereszténység kétezer éves múltja, de a jelene is.

Keresztelõ János nyíltan megmondja, hogy nem õ a Messiás. Õ valóban egy egyenes, igaz ember, igazi nagyság.

A leglényegesebb dolog a Messiás várásával kapcsolatban, hogy a megváltás és szabadulás nem érkezhet embertõl, ahhoz a Természetfelettinek kell megnyilatkoznia, közbelépni. Az önmegváltás elutasítása, s hit abban, hogy Istennek van egyedül hatalma az embert megszabadítani gyarlóságaitól, s magához emelni.

A történelem során azonban valóban felléptek hamis próféták és Messiások. Nem csak kétes vallási vezetõkre gondolok, vagy olya államférfiakra és politikusokra, akik földi paradicsomot ígértek.

Gondolok például a pénzre, hatalomra, s tudományra. Ezek közül is most szeretném kiemelni a tudományt, mely olykor az egekig magasztaltatja önmagát. A  tudomány eredményeinek sokrétû alkalmazása valóban megváltoztatta az ember életét, azonban csak elõnyökrõl beszélni, az mélyen igazságtalan lenne.

Vajon nem igaz az, hogy a mezõgazdaság sokáig azt képzelte, hogy a tudomány segítségével elérkezett a földi mennyország? Azután, most töredelmesen be kell vallanunk, hogy már nem kell az emberi munka, s gépeink tesznek tönkre bennünket, mert földönfutóvá teszik az embereket. Nem kell már kapa sem, a vegyszer minden gyomnövénnyel elbír. Sajnos, az emberrel is. Hiszen ma már nem beszélhetünk egészséges táplálékról, szinte mindenkinek az jár az eszében, hogy vajon a megvásárolt termék mit használ, s mennyit árt az egészségünknek.

A gépeinknek, a számítástechnikai vívmányoknak köszönhetjük, hogy ma már alig lehet eladni egy újságot, könyvet. Színház és mozi haldoklik. Valóban elérkezett egy új kor, de ez nem az ember boldogságáról szól. Mert meg akartuk váltani a világot, magunkat, s ez nem sikerült.

A Messiás egészen más utakon jár. Õ azokról az örök értékekrõl beszél, melyek évezredekkel ezelõtt is boldoggá tudták tenni az embert.

Szomorú az embernek ez az önámítása. Jó lenne, hogy mire eljön a karácsony, minél több ember tudna odatérdelni a betlehemi jászolhoz, s töredelmesen beismerni: Nélküled nem megy, Messiásom! Parancsaid és törvényeid megtartásához adj erõt!.

Ft. Dobó Tibor

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30