A betlehemezés

a karácsonyhoz kötõdõ magyar népszokás. Több szereplõs dramatikus játék, a legnépszerûbb karácsonyi paraszti misztériumjáték, pásztorjáték.

A népszokásban két hagyománykör ötvözõdik: a kereszténység elõtti pogány és antik gyökerû képzetek, valamint az ünnep keresztény jellegébõl fakadó szokások. Neve a bibliai Betlehem városából ered. A népszokás célja a gonosz ártó szellemek elûzése zajkeltéssel, jelmezek, álarcok viselésével.

A középkori Magyarországról a betlehemezésre történõ utalás nem maradt fenn. Az elsõ magyar szövegek a XVII. századból származnak, és iskolai elõadás céljára készültek. A 19-20. században már paraszti betlehemezésrõl beszélünk, mert magyar népszokásként a falvak életében maradt meg.

A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik. Az egész Kárpát-medencében ismerik. A paraszti betlehemezés középpontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. A dramatikus játék fõ eleme a pásztorjáték, amely a három pásztor, köztük a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére épül.
A betlehemezés fõ kelléke a templom alakú betlehem, amelyben a Szent Család látható. A pásztorjáték szereplõi: a kis templomot vivõ két angyal, három pásztor, ami egyes vidékeken kiegészül több szereplõvel.
A szereplõk ma is eljátsszák a Jézus születésérõl szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat, jókívánságaikat. Ezután a háziak megvendégelik õket.

Több táji típusa alakult ki. A magyar betlehemes játékszövegekben Benedek András több szövegcsoportot különböztet meg. A legarchaikusabbak az erdélyi játékok, ezeket néha felnõtt férfiak adják elõ, és a pásztorok álarcot is viselhetnek. Egyik érdekes példája a Dunántúlra települt bukovinai székelyek csobánolása (betlehemezése). Ennek része a betlehemes pásztortánc. A betlehemezés sajátos változata a bábtáncoltató betlehemezés. Magyar nyelvterületen a Dunántúlon és a Felsõ-Tiszavidéken fordul elõ.


Betlehemes játék

ELSÕ PÁSZTOR: (Bemegy)
Dicsérem az Istent, mindnyájukat kérem, hogy e házba engedély nélkül beléptem! Nemcsak magam vagyok, társaim is vannak, akik nem minden bokorban akadnak. Kérdik az urak, kik vagyok, mi vagyok? Híres, derék pásztorlegény vagyok. Betlehembõl jöttünk, betlehemet hoztunk, az urak engedelmére be szabad mutatni?

GAZDA: Hadd lássuk!

(Kimegy a pásztor, és kint az angyalokkal énekelnek, közben a pásztorok a botot csörgetik.)

ANGYALOK ÉNEKE:
Szerencsés óra, boldog éjszaka,
Megszületett a Jézuska,
Betlehemben az éjszaka,
Szerencsés óra, boldog éjszaka.

MÁSODIK PÁSZTOR: (Bejön)
Hopp estét, jó estét! Már megint itt vagyok, ez farkasbundámon a lyukak oly nagyok. Ezt is az éjjel a vadak szedték széjjel.

(Angyalok hozzák be a betlehemet.)

ANGYALOK ÉNEKE:
Nagy fényesség tûnt az én szemembe
És egy angyal szó hangzott fülembe,
Halljátok, mit mindok, és ezt csodáljátok
Betlehembe.

ELSÕ PÁSZTOR: (Hívja be az öreget.)
Fityfiritty öreg, gyere be, jó parázs tûz vár idebe. Hideg már a pitvar, dideregni benne. Sarka felé öreg a kilincsnek, ki a ki!

ÖREG: Hát nekem mindig csak ki a ki? Hát be mikor lesz már? Ha bemegyek, úgy megszabom az ingetek ujját, hogy magam is megbánom.

ANGYALOK ÉNEKE:
Pásztorok kik a hegyekbe,
Nyájat legeltetnek hegy és völgybe,
Halljátok mit mondok és ezt csodáljátok
Betlehemben.

(Az öreg bejön.)

MÁSODIK PÁSZTOR:
Feküdj, öreg, feküdj, majd mi vigyázunk a nyájra.

ANGYALOK ÉNEKE:
Feküdjetek pásztorok, pásztorok
Örömet hirdetnek, mert ma nekünk született,
Kit megjövendõltek
Megváltó Jézusunk
Alle, alle lúja.

ELSÕ PÁSZTOR:
Hallod, öreg, hallod, kísértetet látok, úgy téged, mint engem el akar ragadni. Csapófát az öreg alá!

ÖREG:
Csapófát, édes gyermekem, az öreganyád alá, ötször-hatszor felugrok én, míg te egyszer (Közben feláll.) hun van, hun van, had ütöm hát.

PÁSZTOROK ÉNEKE:
Kelj fel, te vén Matyi
Ne szunyókálj,
Látod a Betlehem nagy tûzben áll,
Ne sajnáld álmaid félben hagyni
A kisded Jézusért fáradozni.

ELSÕ PÁSZTOR:
Gyere, öreg, Betlehembe kis Jézust imádni.

ÖREG:
Hova, hova? Debrecenbe kis piros pipát csinálni?

PÁSZTOR:
Nem, nem öreg, Betlehembe kis Jézust imádni.

ÖREG:
Merre van az?

PÁSZTOR:
Arra-arra, amerre a mennyei harang szól.

ELSÕ PÁSZTOR:
Öreg, mit hoztál a kis Jézuskának?

ÖREG:
Hoztam egy tokjót, jólesz a bográcsba, meg mellé egy karé kenyeret, meg egy köcsög aludttejet.

MÁSODIK PÁSZTOR:
Öreg, tudsz imádkozni?

ÖREG:
Hogyne tudnék, édes gyermekem!

Tyúkhús, lúdhús, melegcipó, egy icce bor,
Hamm, bekaplak tarisznáymba, onnan pedig
Többet ki nem jössz.

PÁSZTOROK ÉNEKE:
Gyere, öreg, üljünk le,
Igyunk a gazda borából, annak is a legjavából,
Rázd meg öreg a bundád, a bundád,
Hadd peregjen a bolhád, a bolhád.

ÖREG:
Meg is rázom én a bundám, itt is hagyok vagy száz bolhát.

(Az öreg közben táncol.)

PÁSZTOROK ÉNEKE:
Az öreg bundásnak jól megy dolga,
Mert házasodni nem akar soha,
Bármit kéne tenni, bár megházasodni
Boldogság volna.

ÖREG:
Bizony, édes gyermekem, a házasság bolondság, örökös pokolra vezetõ rabság.

ANGYAL:
Felkérem a tisztelt házinépet, hogy tekintse meg a Betlehemet.

PÁSZTOR:
Köszönj, öreg, a házigazdától.

PÁSZTOROK ÉNEKE: (Mennek kifelé.)
Az Isten áldja meg e háznak gazdáját.
Töltse meg az Isten a pincés kamráját

Ft. dr. Benyik György

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30