A HIT ÉVE

Nagy kihívás elõtt áll az Egyház. A Hit éve kezdetét vette október 11-én, s eltart majd a jövõ év november 24-éig, Krisztus Király vasárnapjáig. A Szentatya különösen is a szívén viseli ezt az eseménysorozatot, mely a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján kezdõdik. Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa maga is részt vett a Zsinaton, mint zsinati teológus szakértõ. A Szentatya „A hit kapuja” címû apostoli levelében elmondja, hogy miért is tartotta oly fontosnak meghirdetni a Hit évét.

„Az Egyház egészének és benne a pásztoroknak, minden pásztornak, Krisztushoz hasonlóan útra kell kelnie, hogy az embereket kivezessék a pusztából az élet helyére, az Isten Fiával való barátságra, Õhozzá, aki egyedül ad életet, mégpedig teljes életet” – ezeket a szavakat beiktatásakor mondta XVI. Benedek pápa.

Nos tehát, megfogalmazódott a távlat, a kiindulási pont és a megérkezés helye. A pusztától az élõ vizek forrásáig. Ez életünk útja. A hit nélküli élet csak bolyongás. Útkeresés, próbálgatás, s gyakran tévelygés is.

Számomra mindig felemelõ érzés a keresztelés, s különösen az a pillanat, amikor a keresztelõi gyertyát meggyújtjuk a húsvéti gyertyáról, s az édesapa kezébe adjuk e szavak kíséretében: „Vegyétek Krisztus világosságát!” Ez a világosság a hit fénye. Világosságra pedig roppant nagy szükség van, mert nélküle nem tudunk tájékozódni, a helyes utat megtalálni. Ezért mondja Jézus, hogy Õ a „világ világossága”. Sokszor vagyunk fizikai értelemben sötétben, olykor a szemünket is behunyjuk Vagy mert töprengünk, vagy mert éppen fájdalom gyötör. Mégis, a hit fényénél látunk, felismerjük a pusztaságot. Ez a kezdete annak, hogy a megtérés útjára lépjünk.

Azt hiszem, a Hit évében az egyik elsõdleges feladatunk az lesz, hogy kielemezzük: Mi az, ami eltávolított bennünket Istentõl, mi okozta a pusztaságot, a lelki sivárságot? Fel kell ismernünk a tévútjainkat, zsákutcáinkat. Mindazt, ami elrontotta, megrontotta és ellopta az életünket, annak ízét és örömét. Ami becsapottakká és földhöz ragadottakká tett bennünket. Az ember elfeledte az emberi élet értelmének hagyományos válaszait, újakat nem talált. Egy helyben toporgunk.

Carl G. Jung szerint: „Létezésem értelme az, hogy az élet kérdést tett föl nekem. Vagy fordítva: én magam vagyok a kérdés, amelyet a világhoz intéztek, és föl kell mutatnom a magam válaszát, különben csupán a világ válaszára hagyatkozhatom. Ez az a személy fölötti életfeladat, amelyet csak kínkeservesen valósíthatok meg.”

A Hit éve jó alkalom arra, hogy felfedezzük Krisztus válaszát a kérdéseinkre. Persze az Õ feleletei elfogadásához, szívünkbe való bebocsátásához arra van szükség, hogy hittel viseltessünk, bizalommal és kellõ ráhagyatkozással. Hinnünk kell, mert Szent Ágoston szavai szerint is: „a hit erõsíti meg a hívõket”.

Ft. Dobó Tibor

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30