TAVELICS SZENT MIKLÓS

Miklós Dalmáciában (©ibenik) született nemesi családból. 12 évig Deodatusz (Akvitániából) testvérrel Boszniában az elszakadt orthodoxok és az eretnek patarénusok (bogumilok) között hirdette Isten igéjét, majd a Szentföldi misszióba ment. Sok imával és az arab nyelv tanulásával készült az apostoli munkára. Még két rendtársa, az olasz István és a francia Narbonni Péter volt velük szoros lelki kapcsolatban. István azelõtt nyolc évig Korzikában, Péter pedig Trinci Pálnak, az obszervancia egyik nagy képviselõjének társaságában mûködött több éven át Olaszországban. Mind a négyen kitûntek a szerzetesi erények gyakorlásában. Az a gondolat foglalkoztatta õket, hogyan szolgálhatnák a legalkalmasabban azoknak üdvét, akiket a gonosz lélek tart hatalmában (itt a jeruzsálemi mohamedánokra gondoltak), s arra az elhatározásra jutottak, hogy nyíltan meghirdetik az evangélium fõ igazságait a város vezetõ embereinek, vállalva a vértanúságot is. Miután a dolgot megbeszélték elöljárójukkal, a közelben lévõ teológusokkal, leírták olaszul és arabul azt a szöveget (hitvallást), amit magukkal vittek, amikor jelentkeztek a kádinál. Ott több vezetõ embert is találtak. Felolvasták hitvallásukat, melyben többek közt az is volt, hogy ha nem hisznek Jézus tanításának, elkárhoznak. A mondottak nagy haragja lobbantották a kádit és a jelenlévõket: miután többször is felszólították õket, vonják vissza szavaikat, rettenetesen megkínozták õket s harmadnapra a halálos ítéletet végrehajtották rajtuk Jeruzsálem egyik terén, kitéve õket a tömeg bosszújának: annyira szétszabdalták testüket, hogy csak csont és húsdarabok maradtak belõlük, ezeket máglyán elégették. Még megmaradt csontokat is eldugták a keresztények elõl, de azoknak mégis sikerült ereklyét szerezni. Tavelics Szent Miklós és társai 1391-ben szenvedtek vértanúhalált. Vértanúságuk híre hamarosan bejárta Európát is. Tavelics Miklós tisztelete különösen szülõvárosában volt élõ, ennek hatására XIII. Leó pápa õt boldoggá avatta. Amikor a szentté avatására került sor, 1970-ben, VI. Pál pápa három vértanútársát is szentté avatta.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30