SZENT KOZMA ÉS SZENT DAMJÁN

A keleti egyház két nagy szentjérõl meglehetõsen kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. Az elsõ hiteles tanúságot Cirus városának püspökétõl, Theodorétosztól kapjuk, aki az 5. század közepén úgy emlékezik meg a két szentrõl, mint a hit jeles bajnokairól és csodálatraméltó vértanúkról. Vértanúságuk a Diocletianus-féle üldözés idején, 303-ban történt, s elsõ templomuk a sírjuk fölé épült. Tiszteletük elõször vértanúságuk helyén, Cirus városában, majd Justinianus császár hatására, aki súlyos betegségébõl való gyógyulását a szent orvosoknak köszönhette, a birodalom egész keleti felében elterjedt. Elsõ római templomukat IV. Félix pápa (525-530) építtette a Fórumon. Ünnepük a 7. században került a liturgikus könyvekbe, valószínûleg e bazilika fölszentelésének napjára, szeptember 27-re. Páli Szent Vince ünnepe miatt 1969-ben egy nappal korábbra, szeptember 26-ra helyezték át. A római kánonban velük zárult a fölsorolt szentek sora. Szenvedéstörténetüket elbeszélõ legendájuk szerint Arábiában születtek és ikrek voltak. Nagy érdeklõdés élt bennük a tudományok, különösen az orvoslás tudománya iránt, ezért elhagyva szülõföldjüket Szíriába mentek tanulni. Mikor elvégezték a tanulmányaikat, továbbmentek Kilikiába, és ott Égé városában telepedtek meg. Mivel azonban keresztények is voltak, nemcsak orvosai, hanem apostolai is lettek a városnak. Az emberek szeretetét azzal nyerték meg, hogy soha nem fogadtak el semmi pénzt sem a gyógyításért, sem a gyógyszerekért. Nagyon sokan tértek meg jóságuk és prédikálásuk hatására. Ezért, amikor a Diocletianus-féle üldözés vihara a keleti egyházat is elérte, a helytartó, Lisias elsõként az apostol- orvosokat állította bíróság elé. Mivel hitük megtagadására nem tudták rávenni õket, különféle módokon próbálták megölni mindkettõjüket: elõször megkötözve a tengerbe vetették, de a kötelékek a vízben kioldódtak, és õk kiúsztak a partra. Ezután máglyát gyújtottak alájuk, de a lángok nem érték õket. Akkor oszlophoz kötötték õket és nyíllal lõttek rájuk, de a nyílvesszõk nem találtak soha célba. Végül karddal oltották ki az életüket. Konstantinápolyban épített bazilikájuk zarándokhellyé vált, és az a különös szokás alakult ki, hogy a betegek a bazilikában aludtak, mert úgy tapasztalták, hogy álmukban eljön hozzájuk a két szent orvos, és vagy meggyógyítja õket, vagy néha egészen rendkívüli gyógymódot javasolnak, amelynek következtében késõbb valóban elnyerik gyógyulásukat. Ezekrõl a gyógyulásokról a 6. századig visszamenõ följegyzések tanúskodnak!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30