LEÓ TESTVÉR

Ahogy az Úr Jézusnak Szent János, úgy Szent Ferencnek Leó testvér volt a kedvence. Egyszerûsége, gyermeki lelkülete miatt szerette õt a szent s gyakran nevezte „Isten juhocskájának” (Pecorello di Dio). 1210 után csatlakozott Szent Ferenchez. 1220-21-ben biztosan a Porciunkulában lakott. Ferenc társaságában találjuk, amikor Fonte Colombo-ban a Regulát írta, ott volt õ is Rómában 1223-ban, amikor III. Honorius a Regulát jóváhagyta. Neki magyarázta el a szent, miben áll a tökéletes örvendezés, vele végezte a szent rendhagyó módon a zsolozsmát. Amikor Szent Ferenc az Alverna hegyére megy, a három kiválasztott társa közül csak Leónak engedte meg, hogy magányában felkeresse, neki tárta fel Isten titkos szavait, melyeket az erdõben ima közben hallott, neki „valamennyi társa közül a legegyszerûbbnek, legártatlanabbnak mondta el a sebhelyek titkát”, neki engedte meg, hogy lássa, sõt megérintse sebeit s hogy fájdalma enyhítésére bekötözze azokat. Leó kísérte vissza az Angyalos Boldogasszony kolostorba. Az alvernai tartózkodás közben a testvért kísértések gyötörték. Kérte atyját, adjon neki valami írást, mely tõle származik, akkor le fogja gyõzni a kísértést. Ferenc diktált is egy áldást, melynek szövege megmaradt, nagy tau jelet írt a lapra, s ezt a lapot a testvér késõbb is mint ereklyét õrizte. Egy rövid levél is maradt Leó testvérnek a szenttõl, tele gyengédséggel. Szent Ferenc halála után Leó testvér a ferences hagyomány egyik legfõbb õrzõje és továbbadója. A késõbbi rendtagok közül többen tõle tanulták meg az igazi ferences szellemet, elbeszélései nyomán nyíltak ki a Fioretti legszebb virágai. 1271-ben halt meg. Szent Ferenc sírja közelében van eltemetve, Assisiben. Leó testvér Alvernán többször is megfigyelte atyját, amint imába merült s néha lebegett a föld fölött. Egy ilyen alkalommal, amikor a szent csak olyan magasra emelkedett föl a földrõl, hogy elérhette, lábujjhegyen odasurrant, átölelte és csókkal borította lábait, s közben könnyeket hullatva fohászkodott: „Istenem, könyörülj rajtam, szegény bûnösön, és e szent ember érdemei által engedd, hogy megtaláljam kegyelmedet.”

Eseménynaptár

Augusztus 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31