BOLDOG GENTILISZ

Gentilisz 1275-ben született az Ancona (Marche tartomány) közelében fekvõ Matelica városkában a Finiguerra nemesi családból. Kiváló képességû, buzgó papként pályája gyorsan ívelt a tartományfõnökségig, utána az alvernai kolostor gvárdiánja lett. Majd elöljárói engedélyével Keletre, misszióba ment. Kairóban az arab nyelv tanulása igen nehezen ment neki, ezért visszaindult hazájába. Útközben - ahogy életrajza írja -, találkozott egy ismeretlen ifjúval, aki kérdezte, miért megy hazájába. Megmondta, miért. Az ifjú azt felelte: "Fordulj csak vissza, az Úr nevében biztosítlak, fogsz tudni beszélni arabul." Valóban, attól kezdve csodálatos módon elsajátította a nyelv ismeretét. Egy másik csodálatos eseményt egy velencei ismerõse, akibõl késõbb dozse lett, Marco Cornaro beszél el: Zarándokútján (a Sinai hegy felé) vele volt Gentilisz atya is. Egyszer azt mondja neki: "Marco, isteni sugallatból megtudtam, hogy szüleim utolsó órájukat élik. Nekem el kell mennem haza, hogy még meglássam õket és ott legyek temetésükön. Holnap estefelé itt leszek." Akkor Gentilisz eltûnt. Másnap a jelzett órában újra ott termett. Késõbb Marco a helyszínen, Matilicában ellenõrizte, vajon ott volt-e Gentilisz szülei temetésén. Meggyõzõdött róla, hogy ott volt. Utóbb Gentilisz Perzsiában fejtett ki missziós tevékenységet és több mint tízezer embert keresztelt meg. Taurus-ban (ma Tebriz), Salmastro-ban (Tebriz közelében) tartózkodott hosszabb ideig. Tebrizben halt meg 1340-ben. Egy velencei kereskedõ késõbb holttestét Velencébe vitte, a feje Marco Cornarohoz került. Nagy tisztelettel illették, körmenetet is tartottak a szent ereklyékkel. A körmenet alatt egy ifjú háborgott: hogy lehet szentként tisztelni valakit, akinek ki sem vizsgálták életszentségét? Erre a szája szétnyílott a két füléig. Amikor megígérte, hogy elmegy a szent sírjához tiszteletét tenni, meggyógyult. A breviárium vértanúnak nevezi, de vértanúsága egy téves elíráson alapszik. (Legrégibb életrajzai nem tudnak vértanúságáról, viszont egyik késõbbi életrajza kimutathatóan a "minister Marchiae" szavakat „martyr Marchiae"-re írta át tévesen.) Gentiliszt VI. Piusz avatta boldoggá.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30