NISSZAI SZENT GERGELY

Ha Nagy Szent Vazul mindenekelõtt a tett embere és szervezõ, Nazianzi Szent Gergely pedig szónok és költõ, akkor Nisszai Szent Gergelyt misztikusnak és - Origenésztõl eltekintve - a lelki élet elsõ nagy teológusának jellemezhetjük. Cézareában, Kappadókiában született 334 körül, Vazul testvére volt. Családja csodás módon áldott volt: a testvérek közül három püspök lett, négy pedig szent. De Gergely nagyon különbözik testvérétõl, Vazultól, akinek Tovább >>

SZENT VERZÉRI TERÉZ EUSZTÓCHIA

Szent Verzéri Teréz Eusztóchia 1801-ben született az olaszországi Bergamoban. Bergamo püspöki székhely, itt élt szent Barbadico Gergely püspök a 17. században. A 19. század végén itt volt szeminarista Angelo Giuseppe Roncalli, a késõbbi XXIII. János pápa. Szent Verzéri Teréz Eusztóchia megalapította a Jézus Szíve Leányai Kongregációt a leányifjúság nevelésére. A kongregáció elsõ fõnökasszonya is õ volt. 1850-ben, Rómában részt vett Tovább >>

SEVILLAI SZENT LEANDER

Leander olyan családból származott, amely négy szentet ajándékozott az Egyháznak: öccsét, Izidort, aki utóda lett Sevilla püspöki székében, bátyját, Fulgentiust, aki Astigi püspöke volt és nõvérét, Florentinát, aki egy nõi kolostor élén vált szentté. Leander 549 elõtt született Cartagenában; akkoriban kellett apjának, Severianusnak az ariánus nyugati gótok által feldúlt Cartagenából Sevillába menekülnie. Fiatal koráról csak azt tudjuk, hogy Tovább >>

BOLDOG SZÁSZ JORDÁN

Szent Domonkos utódaként Jordán szervezte meg a prédikátor testvérek, a domonkosok rendjét. Generálisságának tizenöt éve alatt a rend konventjeinek száma harmincról csaknem háromszázra nõtt. Általa valósult meg a világmisszió, amelyre már Domonkos is gondolt, amikor 1217-ben szétküldte néhány társát. Jordán bejárta a Nyugatot, Angliától Dél-Itáliáig, az Atlanti-óceántól a Földközi-tenger keleti partjáig, a Pireneusoktól Észak-Németországig. Tovább >>

SZENT CAEDMON

Caedmon a 7. század második felében született és 735 körül halt meg Whitby kolostorában. Csaknem mindazt, ami róla ismeretes, akit kolostorának szentjeként tiszteltek, összefoglalja Szent Béda Venerabilis Egyháztörténetének egyetlen fejezete. Ez arról tudósít, hogy abban az idõben, amikor Szent Hilda (614-680), Whitby apátnõje meghalt, élt a kolostorban egy testvér, egykori béres, akit Isten azzal az adománnyal ruházott fel, hogy csodálatosan tudott énekelni. Tovább >>

SZENT PIONIOSZ

Szent Pioniosz, aki Szmirnában szenvedett vértanúhalált 250. március 12-én, életével és halálával példát adott a hithirdetõknek, hogy amit másoknak hirdetnek, maguk is váltsák tettekre. Körülbelül egy évszázaddal késõbb született, mint Szmirna szent vértanú püspöke, Polikárp, akinek a szelleme élt benne. Szmirnában mûködött papként, és nemcsak tanultsága, hanem szerénysége és életmódja miatt is nagy tekintélyben állt a hitetlenek elõtt. A Tovább >>

SZENT TIMÓTEUS ÉS TITUSZ

Timóteus, Pál munkatársa a fogságban is vele volt. Hogy mennyire megbecsülte õt Pál, kitûnik abból, hogy több levélben szerepel mint munkatárs vagy címzett. Pál képviseletében Tesszalonikába (1Tesz 3), Korintusba (1Kor 4,17; 16,10) és Filippibe (Fil 2,19-23) utazik. A filippieknek arról is beszél Pál, hogy mennyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével törõdik. Titusz, a pogány származású keresztény kíséri Pált Barnabással együtt Tovább >>

SZENT SEBESTYÉN

A vértanúként tisztelt Sebestyén a legnépszerûbb szentek közé tartozik. Mint segítõszenthez fordultak hozzá pestis és más - embereket vagy állatokat pusztító - járvány idején. Számos testvérület és kézmûves-céh tisztelte védõszentjeként, ereklyéinek birtoklásáért több helység vetélkedik. A mûvészet Sebestyén vértanúságát sokszor választotta témájául, és számtalan változatban dolgozta föl a mindenkori ízlésnek megfelelõen. A szentek Tovább >>

PUCCI SZENT ANTAL

Az a történelmi korszak, amelyben Antonio Maria Pucci született, amelyben felnõtt és apostoli tevékenységét kibontakoztatta, olyan mozgalmas és zavaros volt, mint kevés másik. Szabadságmozgalmak rendítették meg Itália államait. Toszkána nagyhercegsége, amelyben 1844-ig élt, talán az egyetlen olyan állam volt, amely viszonylagos békét élvezett. A vele határos hercegségben, Luccában, papi tevékenységének kezdetén arisztokratikus jellegû, mérsékelt politikai Tovább >>

PÁRIZSI SZENT GENOVÉVA

Genovéva szülei a Párizs melletti Nanterre-ben éltek, és még római õseikrõl nevezték magukat: apját Severusnak, anyját pedig Gerontiának hívták. 422-ben született gyermeküket frank néven nevezték el Genovévának. Az 5. század eleje, amelyben a gyermek felnõtt, felkavart, megpróbáltatásoktól fenyegetett világ volt. Az utolsó északi római provincia határain átcsapdostak a népvándorlás hullámai. Az ókori nagyvárosokban leomlottak a paloták és Tovább >>

BOLDOG BENTIVOLIUSZ

A Marche-i Sanseverino-ban elõkelõ szülõktõl született, 1188 körül. Neve annyit jelent, mint: jóakaró. Olaszul: Bentivoglio. Valóban gyermekkorától „jóakaró” volt. Felserdülve egyszer egy ferences atya prédikációját hallotta. Hatására jelentkezett ferencesnek; fel is vették, méghozzá Assisiben, maga Szent Ferenc. Pappá szentelték. A szegények, betegek iránti szeretetével különösen kitûnt. Buzgó igehirdetõ lett, kinek szavait Tovább >>

LEÓ TESTVÉR

Ahogy az Úr Jézusnak Szent János, úgy Szent Ferencnek Leó testvér volt a kedvence. Egyszerûsége, gyermeki lelkülete miatt szerette õt a szent s gyakran nevezte „Isten juhocskájának” (Pecorello di Dio). 1210 után csatlakozott Szent Ferenchez. 1220-21-ben biztosan a Porciunkulában lakott. Ferenc társaságában találjuk, amikor Fonte Colombo-ban a Regulát írta, ott volt õ is Rómában 1223-ban, amikor III. Honorius a Regulát jóváhagyta. Neki magyarázta Tovább >>

BOLDOG V. ORBÁN PÁPA

Grimoardi Vilmos - így hívták V. Orbánt pápává választása elõtt - a dél-franciaországi Grisac várában született, 1310 körül. Nemesi szülei szeretõ szigorúsággal egyszerû életre nevelték. A fényûzés és a pompa korában, környezete látható bosszúságára egész élete folyamán hû maradt egyszerû életviteléhez. Vilmos belépett a chiraci bencés kolostorba. Csakhamar felfedezték tehetségét s elküldték Toulouse, Montpellier, Avignon és Tovább >>

SZENT MÁRIA JOZÉFA ROSELLO

Mária Jozéfa 1811-ben született Albissela észak-olaszországi kikötõvároskában, egy vallásos, sokgyermekes családban. 16 éves korában lépett be a ferences III. rendbe. Hét évet töltött egy gazdag, gyermektelen házaspár szolgálatában, akkor kolostorba akart lépni. Hozomány nélkül nem vették fel, azt azonban a gazdag munkaadók nem akarták neki biztosítani, így akarták õt maguknál tartani. Isten azonban gondoskodott jótevõrõl a savona-i püspök Tovább >>

SZENT CRISPINA

Tekintélyes, gazdag asszony volt a numídiai Thagorában. Már a Crispina név ("szépen bodorított") is ennek a minden földi jóval és ráadásul jólnevelt gyermekekkel megáldott nõnek az ápoltságára és jólétére utal. 304 tavaszán Diocletianusnak és uralkodótársainak negyedik üldözési ediktuma kemény büntetések kilátásba helyezésével kötelezte a birodalom minden lakosát, hogy áldozzon az isteneknek. Az afrikai városkában, Thagorában is kíméletlenül Tovább >>

MARCHIAI SZENT JAKAB

Marchia tartomány Monteprandone helységében született 1394-ben, keresztneve Domonkos volt. Perugiában jogi és orvosi tanulmányokat végzett, majd 1415-ben belépett a Ferenc-rendbe. Ott a Jakab nevet kapta. Az Assisi melletti Carceriben végezte a novíciátust, majd Firenzében tanult teológiát. 1422-tõl élete végéig legfontosabb feladata az igehirdetés volt. Az elsõ években Toszkána, Umbria és Marchia tartományban, késõbb Kelet- és Közép-Európában Tovább >>

AVALONI SZENT HUGÓ

Hugó 1140. körül született. A burgundiai királyságban lévõ Avalon urának fia volt. Anyja halála után a Villard-Benoît-i ágostonos kolostorba lépett. Mintegy húszéves volt, amikor a nagy karthauzi kolostorban (Grande Chartreuse) tett látogatását követõen karthauzi lett. 1180-ban rendje priorként küldte az elsõ angol karthauzi kolostorba, a somerseti Withambe, melyet II. Henrik építtetett Becket Szent Tamás meggyilkolása vállalt vezeklése részeként. Hugó Tovább >>

SZENT ASZTRIK ANASZTÁZ

Radla cseh vagy horvát származású volt. 972-ben Magdeburgban együtt tanult Szent Adalberttal. Szerzetes lett, és az Anasztáz nevet vette föl, melynek egyik változata az Asztrik. Miután 992-995-ig brewnowi apát volt, 996-ban Adalberttal együtt Magyarországra jött. A Szent Márton hegyén épített elsõ magyar bencés kolostor apátja lett. A térítõ munkában oly nagy lelkesedéssel és eredménnyel vett részt, s oly nagy tekintélye volt, hogy 999-ben István király Tovább >>

SANTHIAI SZENT IGNÁC

Ignác 1686-ban született a Piémonte-i Santhia-ban, nemesi családtól. Születéskori keresztneve: Lõrinc. Apját már hétéves korában elveszítette. Anyja gondos nevelésben részesítette, s késõbb tudós és szentéletû pap rokonára bízta. Így nem csoda, hogy Lõrinc a papi hivatást választotta. 1710-ben szentelték pappá. Kezdõ papi éveiben sikeresen mûködött mint népmisszionárius és káplán. Szülõvárosában számítottak rá. Õ azonban 30 Tovább >>

REGENSBURGI SZENT WOLFGANG

Közepes jólétben élõ, szabad szülõk gyermekeként született Schwabenban, 924 körül. Hetedik életévétõl kezdve egy pap oktatta, majd Reichenau akkoriban igen híres kolostori iskolájába került, ahol hamarosan kitûnt tehetségével, jámbor komolyságával és szerénységével. A közösen keresett nagy cél hozta össze itt Wolfgangot Henrikkel, würzburgi Poppo püspök testvérével, a késõbbi trieri érsekkel, akivel egész életre szóló barátságot Tovább >>

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30