CAMERIONI BOLDOG HUGOLIN

A Magalottiak hírneves nemesi család sarja. Szülei birtoka Camerino közelében volt. Hugolin itt született 1300-ban. Édesanyját korán elveszítette, de atyja nagy gondot fordított nevelésére. Éberen õrködött, nehogy fia rossz szokásokat vegyen fel, fegyelemre, erények szeretetére nevelte. Hugolinnak egyébként is hajlama volt a bensõ életre, szemlélõdésre, s különösen nagy érdeklõdéssel olvasta a szentírást, annak igazságait igyekezett megjegyezni, s Tovább >>

SZABAI SZENT SZABBÁSZ

Szabbász egy kis kappadókiai faluban, Mutalaszkában született 439-ben, és már ötéves korában elvesztette a szüleit. A közeli Flavianae kolostorban lett szerzetes. Tizennyolc évesen õt is elfogta a kor szerzetesei közt olyan gyakran megfigyelhetõ vágy a Szentföld és a Júdeai pusztaság szerzetesei után. Jeruzsálemben, amelynek városi nyugtalansága felkeltette a csend és visszavonultság iránti vágyát, hallott Nagy Szent Euthümioszról, akinek abban az Tovább >>

BOLDOG CAMPION ÖDÖN

Egy könyvkereskedõ fiaként született Londonban 1540. január 258-én. Korai gyermeksége még VIII. Henrik uralkodásának idejére esik, aki Anglia egyházát elszakította a pápától és az Anyaszentegyháztól. A vallási helyzetre az jellemzõ, hogy a pápához hû férfiak, mint az egykori kancellár, Morus Szent Tamás felségsértõkként haltak meg a vérpadon, miközben a reformátorok tanainak követõit eretnekségért fenyegették halállal. A körülmények Tovább >>

BOLDOG PRO MIHÁLY ÁGOSTON

Pro Mihály 1891-ben Guadalupe, a neves mexikói Mária-kegyhely közelében fekvõ kis helységben született, mint jómódú és mélyen hívõ katolikus család elsõ gyermeke. Kiskorában átesett több betegségen, ennek ellenére megmaradt eleven, néha csintalan, a lovaglást és kihívó kalandokat kedvelõ, de jószívû katolikus gyermeknek, aki zenés és mókás rendezvényeivel gyakran vidámította nemcsak családja, hanem a környezetükben élõ betegek és szegények Tovább >>

TAVELICS SZENT MIKLÓS

Miklós Dalmáciában (©ibenik) született nemesi családból. 12 évig Deodatusz (Akvitániából) testvérrel Boszniában az elszakadt orthodoxok és az eretnek patarénusok (bogumilok) között hirdette Isten igéjét, majd a Szentföldi misszióba ment. Sok imával és az arab nyelv tanulásával készült az apostoli munkára. Még két rendtársa, az olasz István és a francia Narbonni Péter volt velük szoros lelki kapcsolatban. István azelõtt nyolc évig Korzikában, Tovább >>

SZENT DIDÁK

Szent Didák Spanyol földön szegény szülõktõl született 1400-ban. Gyermekkora óta vonzódott a szent életre. Mihelyt felserdült, egy idõs pap irányítása alatt remeteéletet élt a városka határában épült Szent Miklós kápolna mellett. A nagy tisztelet elõl menekülve belépett az arizafai ferences kolostorba, melyben Szent Ferenc fiai (obszervánsok) szigorú szabályzat alatt éltek. Szerette az egyszerû munkákat. Sokszor saját ételérõl mondott le, hogy a Tovább >>

FIRENZEI BOLDOG TAMÁS

Tamás 1375-ben született Firenzében. Apja mészáros volt. Anyja jámborságra nevelte, de ifjú korában szenvedélyei rabja lett. Egy romlott erkölcsû gazdag firenzei férfi szolgálatába fogadta. Tamás meg is tett mindent, amivel ura megbízta, még életét is kockáztatta. Egyszer súlyos vétek gyanújával a hatóság elé idézték. Ez esetben ártatlan volt. Gazdájához fordult, kérve, járjon közben érte. Az azonban ezt nem vállalta, s kijelentette, szégyell vele Tovább >>

CORTONAI BOLDOG GUIDO

Cortona a Romagna tártományban található. Több ferencesrõl ís híres: Cortonai Illésrõl, aki Szent Ferenc után a rend fõnöke lett, továbbá a bûnbánó szentrõl, Cortonai Margitról, aki a század vége felé költözött a városba. Guido jóhírû, vallásos szülõk gyermekeként született 1190-ben. A hagyomány szerint 1211-ben hallgatta az ott idõzõ Szent Ferenc beszédét, majd utána kérte felvételét a rendbe. A szent mindjárt rá is adta a szent ruhát, majd a Tovább >>

SZENT ORSOLYA

Kölnben, a Szent Orsolya-templomban van egy felirat a 4. vagy az 5. századból, mely szerint egy Clematius nevû ember ezen a helyen, ahol szüzek szenvedtek vértanúságot, templomot építtetett tiszteletükre egy korábban meglévõ, de leégett és rommá lett szentély helyén. Szent Orsolya tiszteletének elsõ bizonyságai a 8-9. századból valók. Legendájának több változata ismert. Az egyik, amely hírt ad Orsolyáról és társnõirõl: Aureliáról, Corduláról, Tovább >>

BOLDOG XXIII. JÁNOS PÁPA

Angelo Giuseppe Roncalli a Bergamo melletti Sotto il Montéban született 1881-ben, egy tízgyermekes földmûves család harmadik gyermekeként. Származását sohasem felejtette el: élete végén hálát adott, hogy szegényen halhat meg. Bergamóban és Rómában tanult, teológiai doktorátust szerzett. 1904. augusztus 19-én szentelték pappá. A bergamói püspök magántitkárává nevezte ki, valamint lelkipásztori feladatot is bízott rá: fiatalokkal való Tovább >>

SZENT MÁRIA FRANCISKA

Anna Mária Róza Nápolyban született 1715-ben, egy középosztályhoz tartozó családból. Anyja sokat szenvedett férje indulatos természete miatt. Szülése elõtt aggodalmak gyötörték, de a nápolyi ferences szent, János-József megnyugtatta, hogy leánya a szentség magas fokára fog eljutni. Valóban a kis Anna már négyéves korában feltûnõen imádságos lelkületû volt s fogékony a hit igazságainak megismerésére. Már hétévesen kérte lelkipásztorát, Tovább >>

SZENT KOZMA ÉS SZENT DAMJÁN

A keleti egyház két nagy szentjérõl meglehetõsen kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. Az elsõ hiteles tanúságot Cirus városának püspökétõl, Theodorétosztól kapjuk, aki az 5. század közepén úgy emlékezik meg a két szentrõl, mint a hit jeles bajnokairól és csodálatraméltó vértanúkról. Vértanúságuk a Diocletianus-féle üldözés idején, 303-ban történt, s elsõ templomuk a sírjuk fölé épült. Tiszteletük elõször vértanúságuk Tovább >>

DE RODAT SZENT EMÍLIA

Emilia-Maria-Vilma de Rodat ahhoz a vidéki nemességhez tartozott, amelynek a 19. századi Franciaország néhány szeretetre méltó alakját köszönheti. 1787. szeptember 6-án született Dél-Franciaországban, a rodezi egyházmegyében lévõ Saint-Martin de Limouze plébánia Druelle nevû családi székhelyén. Kisgyermek korában anyai nagyanyjára bízták, és gyermekségének legnagyobb részét Ginal várkastélyban töltötte. Nevelését nagynénje, Agathe de Pomairols Tovább >>

CAMPORROSI SZENT FERENC MÁRIA

*Camporosso, 1804. december 27. +Genova, 1866. szeptember 17. Giovanni Croese, amint Ferenc testvért hívták családi nevén, 1804. december 27-én született a Ventimiglia melletti Camporossóban. Mivel már nagyon korán segítenie kellett a paraszti munkában apjának és testvérének, nem járhatott iskolába. Húszévesen belépett a kapucinus rendbe, és ekkor kapta a Ferenc Mária nevet. Ezt a szegény, egyszerû pásztort választotta ki Isten, hogy elvigye az Tovább >>

BOLDOG GENTILISZ

Gentilisz 1275-ben született az Ancona (Marche tartomány) közelében fekvõ Matelica városkában a Finiguerra nemesi családból. Kiváló képességû, buzgó papként pályája gyorsan ívelt a tartományfõnökségig, utána az alvernai kolostor gvárdiánja lett. Majd elöljárói engedélyével Keletre, misszióba ment. Kairóban az arab nyelv tanulása igen nehezen ment neki, ezért visszaindult hazájába. Útközben - ahogy életrajza írja -, találkozott egy ismeretlen Tovább >>

BOLDOG JUVENÁL

Juvenál 1545. október 19-én született a piemonti Fossanóban. Nevét szülõvárosának védõszentjérõl, Szent Juvenális (4. század) narni püspökrõl kapta. Sokféle képességgel rendelkezett, és apja a lehetõ legjobb iskolákba járatta. Így tanult Montpellier-ben, a piemonti Mondoviban, s a padovai és torinói egyetemen. Huszonnégy éves korában Torinóban szerezte meg a doktori fokozatot orvostudományból és filozófiából. Az egyetemen olyan nagy híre Tovább >>

LIMAI SZENT RÓZA

A Szûz Máriáról nevezett Róza - ezt a nevet mint harmadrendi domonkos nõvér kapta - Dél-Amerika és Peru számára olyan jelentõs szent, mint Itáliának Sziénai Szent Katalin vagy Spanyolországnak Avilai Szent Teréz. Peru fõvárosában, Limában született 1586. április 20-án vagy 30-án. A keresztségben az Izabella de Flores nevet kapta. A család egy indián szolgálója azonban Rózának kezdte becézni, és ez a név rajta is maradt, sõt, amikor Turibius püspök Tovább >>

BOLDOG NOVELLONUSZ

A bûnbánó szentek között foglal helyet. Az itáliai Romagna tartomány Faenza városában született 1224-ben. Buzgó szülei jó kereszténynek nevelték. Cipészmester lett, azonban kicsapongó életével ismerõseinek botrányt, szüleinek sok szomorúságot okozott. Fiatalon megnõsült, életmódja azonban ezzel nem változott meg. Édesanyja sokat könyörgött érte; imái és könnyei nem voltak hiábavalók. 24 éves korában súlyos betegség érte. Ekkor végre Isten Tovább >>

PASSAUI SZENT ALTMANN

Az invesztitúraharc 1075-ben Szent VII. Gergely pápa és IV. Henrik király (1056-1106) közt igazi drámai hévvel lángolt fel, mert egyikük sem akart engedni, és eleinte valójában mindkét félnek igaza volt. E végsõ elszántsággal vívott egyházpolitikai küzdelem 1122-ben a wormsi békekötéssel (konkordátummal) ért véget. Fõ dolgokban a pápaság gyõzelmére tett pecsétet. Azoknak az idõknek német egyházfejedelmei közül alig képviselte még valaki olyan Tovább >>

SZENT ETHELWOLD

Ethelwold Winchesterben született 908 körül. Valószínûleg valamivel fiatalabb volt, mint barátja és püspöktestvére, Szent Dunstan. Szülei a vezetõ réteghez tartoztak és így már fiatalon Ethelstan király udvarába került. Feltehetõen itt találkozott elõször Dunstannal és vele együtt ismerte meg winchesteri Szent Elfheah püspök jóvoltából Szent Benedek reguláját. 936 körül Ethelwold megkapta a tonzúrát Elfheah püspöktõl, aki ugyanazon a napon, mint Tovább >>

Eseménynaptár

Március 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31